Naplata obrade kredita nezakonita

237

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH 28. avgusta potvrdio je presudu Osnovnog suda da je ništavna odredba ugovora o kreditu kojom se korisniku naplaćuje naknada za obradu kredita.
Prema riječima advokata Srđana Marjanovića, koji je pred brčanskim Osnovnim sudom zastupao jednog Brčaka u predmetu protiv jedne od banaka koja posluje na teritoriji Distrikta, za iznos od 2.000 konvertibilnih maraka, koliko je naplaćena obrada kredita još 2008. godine, ovo je prva presuda u Distriktu, a vjerovatno i u BiH, kojom je ovaj namet proglašen nezakonitim.

Advokat Marjanović je objasnio da je presudom utvrđeno da troškovi obrade kredita nemaju uporište u zakonskim propisima, niti predstavljaju cijenu koju korisnik kredita treba da plati za novac koji mu banka odobri tim kreditom.

Vještak doc. dr Srđan Lalić u vještačenju je istakao da su troškovi obrade kredita već sadržani u kamati, što znači da banka ne može dva puta da naplaćuje isti trošak. Takav stav prihvatio je i sudija Faruk Latifović, koji je u izreci presude naglasio da “kamata u svojoj osnovi sadrži sve operativne troškove banke, i da se po osnovu toga smatra da je bez ekonomske opravdanosti da banka od korisnika kredita naplaćuje i dodatne usluge u smislu naplate zasebne jednokratne naknade za odobrenje kredita i slično”.

Spornim članom ugovora propisano je da se potpisivanjem korisnik kredita obavezuje banci na plaćanje naknade za obradu i da je plaća prilikom povlačenja kredita u iznosu o 1,5 odsto odobrenog kredita, a da nijednim svojim dokumentom banka ne navodi šta sve spada u naknadu i po kom osnovu se ona naplaćuje. Samim tim korisnik kredita stavlja se u neravnopravan položaj u odnosu na banku, koja za sebe zadržava pravo naplate svojih usluga, bez obrazloženja koje su to usluge koje se naplaćuju, što se smatra ekonomski neopravdanim – stoji između ostalog u presudi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u ovom slučaju.

Nakon saznanja da je Apelacioni sud donio ovakvu presudu, advokat Marjanović je zatrpan zahtjevima stanovnika Brčko distrikta BiH, koji takođe traže da im banke vrate uzeti novac.
“Već imam 150 zahtjeva za tužbe protiv banaka. S obzirom na to da zastarijevanja u tim predmetima nema, nakon ove pravosnažne presude očekujem da će Osnovni sud, ali i sudovi širom BiH biti zatrpani zahtjevima građana da im se vrati novac”, kaže advokat Marjanović.