Održana javna diskusija o potrebi za nastavkom socio-ekonomskih reformi

260

U organizaciji Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH danas je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom održana javna diskusija o potrebi za nastavkom socio-ekonomskih reformi, s ciljem da se pripadnicima akademske i poslovne zajednice, te predstavnicima nevladinog sektora i studentima pruži prilika za razgovor o prioritetima  vlasti i konkretnim mjerama ka njihovom ispunjenju.

Iako je Reformska agenda, koja je trajala tri godine, formano istekla sa posljednjim izborima, nije prestala potreba za provođenjem reformi, koje bi trebalo u konačnici da dovedu do transformacije bh ekonomije.

S ciljem naglašavanja upravo potrebe za daljim reformama u socio-ekonomskoj sferi, Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH u periodu septembar – novembar organizuju sedam javnih debata na sedam univerziteta u BiH. Jedna od debata je upravo održana u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prisutne predstavnike vlasti, privrede, akademske zajednice, te studente i profesore pozdravio je na početku debate Doc. dr Srđan Lalić, dekan Ekonomskog fakulteta Brčko, koji je istakao da u Brčkom postoji dobra saradnja između ovog fakulteta, drugih obrazovnih institucija, Vlade Distrikta, privredne zajednice i Zavoda za zapošljavanje.

Javnu debatu u Brčkom otvorio je uvodnim govorom zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno koji je rekao da je potrebno raditi na reformskim agendama da bi došlo i do većeg zapošljavanja kao i sprečavanja odlaska mladih iz BiH.

„Ovo je proces koji uključuje cijelu BiH i sve ljude u BiH kako bismo pronašli najbolji način za rješavanje problema. Svako od vas trebalo bi da sagleda šta je to što je ostvareno u protekle tri godine, i šta je još potrebno da se unaprijedi socijalni i ekonomski ambijent“, rekao je Sinno.

Panelista na današnjoj javnoj diskusiji bio je i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić koji je kazao da se reformska agenda, prije svega, treba fokusirati na izgradnju pravnog okvira koji će, kako je rekao, obezbjediti vladavinu prava na ovim prostorima.

„To znači treba da donesemo zakone i druge propise koji će isključiti svaku vrstu subjektivnosti u procesu donošenja odluka, jer na taj način ćemo obezbjediti vladavinu prava i odrediti ko je ko na poziciji u sistemu vlasti. Ukoliko postoje dobri zakoni i dobre zakonske procedure, onda je manje važno ko je na kojoj poziciji. Upravo to je zadatak nas u lokalnim strukturama – da omogućimo takve procedure, da se ne desi da se donose propisi koji će biti po imenu i prezimenu usmjereni na pojedince i koji će taj prostor za bilo kakvu subjektivnost suziti na najmanju moguću mjeru. U takvoj situaciji i mladi i svi drugi ljudi koji žive u BiH vidjeće mogućnost i perspektivu za ostvarenje svojih interesa“, rekao je gradonačelnik Milić.

Doc. dr Srđan Lalić, dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom, iskoristio je današnji skup i da istakne da Ekonomski fakultet Brčko upravo danas obilježava 42 godine rada. Učestvujući u diskusiji, rekao je da je prvenstveno potrebno kreirati ambijent koji će novim naraštajima pružiti sigurnost i stabilnost da ne bi odlazili sa ovih prostora.

„Mladi treba da dobiju realnu šansu u realnom sektoru kod poslodavaca. Ono što smo mi uradili jeste da smo studentima omogućili ferijalnu praksu u lokalnim preduzećima, ali i Rusiji, te Španiji preko ERASMUS programa, a takvih saradnji će biti i ubuduće“, rekao je dekan Lalić.

Ševal Suljkanović, izvršni direktor za ekonomska pitanja kompanije „Bimal“ rekao je da poslodavci moraju pristupiti kvalitetnijem uvažavanju i plaćanju radne snage.

„Mislim da se može stvoriti prilika da Brčko i BiH postanu interesantni za poslodavce i za novozaposlene. Smatram da možemo doći do pozicije da poslodavac kroz rasterećenje podigne plate, poboljša uslove, ali uporedo mora se rješavati i pravni, politički sistem da bi građani dobili sigurnost, jer mislim da 50% građana odlazi iz BiH upravo zbog osjećaja nesigurnosti“, kazao je Suljkanović.

Panelisti su još bili Prof. dr Stevan Stević, Slavko Rosić, pomoćnik direktora kompanije „ZP komerc“ i student Ekonomskog fakulteta Vladimir Kanostrevac, koji je bio na školovanju u Rusiji u okviru programa razmjene studenata.

Prioriteti proizašli sa dosadašnjih debata, održanih u Sarajevu, Banjaluci, Zenici i Tuzli, su stvaranje novih radnih mjesta, zaustavljanje odliva mozgova iz BiH, vladavina prava, učinkovitiji javni sektor, depolitizacija javnih preduzeća, unapređenje zakonodavnog i poslovnog okruženja, osnaživanje jedinica lokalne samouprave, reforma zdravstva, infrastrukturni razvoj, ruralni i privredni razvoj i jačanje socio-ekonomskog planiranja i koordinacije.

Nakon javne debate u Brčkom, debate o potrebi za nastavkom reformi održaće se na još dva univerziteta u BiH