Skupština Brčko distrikta BiH usvojila Program rada Vlade i planove rada tri javna preduzeća za 2018. godinu

100

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH su po hitnom postupku usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima čime su obezbijeđeni uslovi pružanja usluga parkiranja na javnim površinama na prostoru Distrikta u skladu s presudom Apelacionog suda koji je osporio ranija rješenja sankcionisanja zbog neplaćanja usluge parkiranja. Izmjenama i dopunama ovog zakona propisano je da se korisnicima koji ne plate uslugu parkiranja obavezno izdaje nalog u visini dnevne karte parkiranja, čija će cijena biti utvrđena cjenovnikom Javnog preduzeća “Putevi Brčko”.

Poslanici su razmotrili i usvojili Izvještaj o radu Vlade Brčko distrikta za 2017. godinu kao i Program rada Vlade za ovu godinu. Usvojen je program rada Direkcije za finansije Brčko distrikta za ovu godinu. Skupština je dala saglasnost na poslovne planove za 2018. godinu JP „Luka Brčko“, JP „Putevi Brčko“ i JP „Radio Brčko“. Usvojeno je i više odluka o utvrđivanu javnog interesa Brčko distrikta BiH za izgradnju putne infrastrukture u mjesnim zajednicama kao i revidirani Akcioni plan Skupštine Brčko distrikta BiH za unapređivanje njene uloge u procesu evropskih integracija.

Na prijedlog Komisije za rad zdravstvo i socijalna pitanja, Informacija o stanju u zdravstvenoj zaštiti Brčko distrikta je povučena i biće razmatrana na posebnoj sjednici Skupštine.

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime