Skupština Distrikta odložila razmatranje više značajnih zakona

50

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH odložili su za narednu sjednicu razmatranje Nacrta zakona o kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u drugom čitanju, da bi u međuvremenu razmotrili amandmane koje je Vlada uložila na ovaj zakon. Zajedno s ovim odloženo je i razmatranje Nacrta zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u drugom čitanju.

Skupština je zbog brojnih amandmana odložila i razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

U drugom čitanju usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH.

Poslanici Skupštine razmatrali su Izvještaj o provedenoj proceduri za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora JZU “Zdravstveni centar Brčko“ koji je povučen s dnevnog reda da bi se razmotrilo na koji način obezbijediti ravnopravnu zastupljenost polova u ovom tijelu, nakon čega je povučena i Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora ove ustanove.

Usvojeno je više odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH za izgradnju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama Maoča, Brka i Donji Brezik. Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija, izmijenjen je i proširen sastav nekoliko komisija.

Skupština je dala saglasnost i na Odluku o utvrđivanju fiksne naknade za cijenu vodnih usluga JP “Komunalno Brčko“ u iznosu od 2,5 KM mjesečno za svako mjerno mjesto. Uz saglasnost na ovu odluku usvojen je zaključak kojim se zadužuje Vlada Brčko distrikt BiH da u pripremi amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za ovu godinu, predvidi sredstva kojima bi se subvencionisale sve komunalne usluge korisnicima koji su do sada imali pravo na subvenciju za utrošenu električnu energiju, da bi se olakšalo plaćanje svim socijalnim kategorijama. Davanje saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cjenovnika usluga prikupljanja i odvoza smeća JP “Komunalno Brčko“, koja je takođe bila na dnevnom redu, odloženo je zbog potrebe dodatnog usaglašavanja.

Poslanici su dali saglasnost na Plan poslovanja JP “Komunalno Brčko“ za 2018. godinu, a razmatranje Informacije o uslovima u funkcionisanju JZU “Zdravstveni centar Brčko“ je zbog odsustva predlagača, odloženo za narednu sjednicu Skupštine.

www.brckodanas.com

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime