Skupština usvojila novi cjenovnik usluga parkiranja u Brčkom

123

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH dali su saglasnost na Odluku o usvajanju Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH. Novi Cjenovnik, za razliku od prethodnog ne predviđa kategorije koje su osporene presudom Apelacionog suda Brčko distrikt BiH, a koje su se odnosile na doplatne karte, blokiranje i deblokiranje vozila i njihovo premještanje i čuvanje.

U prvom čitanju usvojeni su Nacrt zakona o kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije i Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Različita viđenja poslanika o statusu Kancelarije za prevenciju korupcije koja je Nacrtom zakona definisana kao samostalna i nezavisna institucija, zahtjevi za preciznije definisanje djelokruga njenog rada, kao i pooštravanja kaznenih odredbi u Nacrtu zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, biće rješavana kroz amandmane prilikom razmatranja ovih zakona u narednom čitanju.

Osim ovih zakona poslanici su u prvom čitanju usvojili i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH, dok su u drugom čitanju usvojeni nacrti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH. Zbog brojnih amandmana odloženo je razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj i Zakona o socijalnoj zaštiti u drugom čitanju.

Nakon razmatranja Prijedloga odluke o imenovanju jednog od dva predložena kandidata za zamjenika šefa Policije Brčko distrikta BiH, poslanici su dali saglasnost za imenovanje Senada Jašarevića kao prvorangiranog kandidata.

www.brckodanas.com

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime