Tematska sjednica Vlade Distrikta o reformi javne uprave

51

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas drugu tematsku sjednicu o dosadašnjim aktivnostima u izradi Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini za period 2017–2022.

Vesna Mišović, v.d. koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH, istakla je da reforma javne uprave predstavlja jedan od političkih kriterija i uslova daljnjeg napretka BiH u procesu evropskih integracija. Ona je navela da se ovaj proces provodi od 2006. godine na osnovu donesene dokumentacije pravnog i političkog okvira, koji je imao rok važenja do 2014. godine, te da su tada inicirane aktivnosti za izradu novog cjelodržavnog strateškog okvira za reformu javne uprave.

„Proces usaglašavanja traje već skoro dvije godine s obzirom na različite stavove koje zastupaju predstavnici koji dolaze s nivoa entiteta. Vlada je donijela zaključke kojim je rekla da podržava daljnje aktivnosti na izradi strateškog okvira reforme javne uprave u BiH i rješenje za donošenje akcionog plana koji će odražavati ustavnopravnu strukturu BiH uključujući poziciju i ovlaštenja Brčko distrikta BiH. Ostavljena je mogućnost svim upravnim nivoima u BiH za donošenje posebnih akcionih planova koji će odražavati specifičnosti upravnih nivoa uz donošenje jedinstvenog akcionog plana na nivou BiH“, istakla je Vesna Mišović.

Ona je dodala da je u toku izrada cjelodržavne strategije i da nije predviđeno donošenje pojedinačnih strategija.

„Pitanje je donošenje pojedinačnih akcionih planova. Predstavnici Republike Srpske su zagovornici stava da se ide na četiri odvojena akciona plana po nivoima, a predstavnici Federacije BiH da se ide na cjelodržavni akcioni plan“, rekla je Vesna Mišović.

Akcioni plan bi trebalo da sadrži mjere koje će doprinijeti poboljšanju usluga koje uprava pruža građanima, te unapređenje određenih područja da uprava postane više transparentna i otvorena i još niz aktivnosti koje su definisane kroz tematske oblasti koje se odnose na razvoj politika i koordinaciju, državnu službu i upravljanje ljudskim resursima, odgovornost pružanja usluga i upravljanje javnim finansijama.

www.brckodanas.com

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime