111 prekršajnih prijava za prosijačenje

87

Policija Brčko distrikta BiH izdala je danas saopštenje u kojem javnost obavještava da su u toku radnje na suzbijanju pojave prosjačenja, te pozvala građane Brčko distrikta BiH da ne daju novac licima koja čine prekršaje prosjačenja, jer na taj način podržavaju ovakvo kršenje zakona.

 Saopštenje prenosimo u cjelini:

Imajući u vidu da su na ulicama Brčko distrikta BiH prisutne protivpravne radnje prosjačenja određenih lica, kojima se vrši uznemirenje građana Brčko distrikta BiH, Policija Brčko distrikta BiH  u proteklom periodu je aktivno provodila mjere i radnje na suzbijanju ovih prekršaja.

S tim u vezi, u prvih šest mjeseci 2019. godine, Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH podnešeno je 111 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv 111 lica koja su počinila prekršaje prosjačenja (član 14.) iz Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.

Analizirajući stanje u navedenoj oblasti uočeno je da se određena lica profesionalno bave ovom društveno-neprihvatljivom djelatnošću i da u vidu radne eksploatacije iskorištavaju maloljetnike, duševno ili tjelesno bolesna lica, kao i da čine i određena krivična djela, te je u vezi toga ostvarena  potrebna saradnja sa Tužilaštvom Brčko distrikta BiH, Centrom za socijalni rad i nevladinim organizacijama u Brčko distriktu BiH.

Primijetno je i to da se jedan broj lica, kroz radnu eksploataciju, vozilima dovozi na područje Brčko distrikta BiH da bi činila ovakve vrste prekršaja. Zakon o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH propisuje da će lice koje prosjači na javnom mjestu,  biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM. Takođe zakon propisuje i kaznu za lice koje navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno ili tjelesno bolesno lice, odnosno lice zaostalog duševnog i tjelesnog razvoja će biti kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 KM.

Imajući u vidu sve gore navedeno, navodimo da će policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH i u narednom periodu preduzimati potrebne radnje i u skladu sa zakonskim odredbama aktivno sankcionisati sva ona lica koja svojim ponašanjem čine ove vrste prekršaja, kao i preduzimati radnje na prikupljanju dokaza na otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela u vezi sa prosjačenjem.