16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

124

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je globalna kampanja koju obilježava 1.700 organizacija u više od 100 zemalja.

Kampanja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. U okviru šesnaestodnevne kampanje biće obilježeni i 1. decembar – Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i 6. decembar kada se prisjećamo montrealskog masakra u kojem je ubijeno 14 studentkinja.

Na 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kroz razne aktivnosti kod nas i u svijetu brojne ličnosti osudile su sve oblike rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujuću i torturu nad ženama – političkim zatvorenicama.

Cilj kampanje svake godine je da stavi u fokus okvir ljudskih prava, te da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama, ali i muškarcima i djecom. Poražavajući su podaci da je jedna od tri ženske osobe barem jednom u životu bila žrtva nasilja, svaka peta odrasla žena je barem jednom u životu bila žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta bude žrtva seksualnog nasilja. Nasilje nije samo fizičko i seksualno, nego i psihičko. Nasilje je svaki vid kontrole na drugima sa ciljem izazivanja straha i terora.

Organizacija „UN Women“ ove godine tokom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja provodi kampanju „Isključimo nasilje“. Direktor organizacije UN Women u BiH David Saunders rekao je na konferenciji za novinare organizovanoj povodom početka kampanje da je „cilj ustati i progovoriti o nasilju da bi se nešto promijenilo u društvu. Nasilje je rašireno i među mladima i među starima, ne poznaje granice. Na žalost, ima ga među svim etničkim grupama i svim nacionalnostima”, rekao je Saunders.

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Brčkom distriktu BiH već petu godinu realizuje Udruženje žena “Gender” Brčko. Kampanja će biti obilježena kroz više aktivnosti, između ostalog živim statuama djevojaka koje će na Trgu Mladih biti našminkane kao da su pretučene i nosiće poruke shodno kampanji, zatim građanima će dijeliti crvene trakice kao simbol borbe protiv HIV/AIDS, te organizovati okrugle stolove i sastanke.

Tatjana Ristić, predsjednica Udruženja „Gender“ rekla je da u Brčkom nažalost nema „sigurne kuće“, te da Udruženje (još) nema resursa za psihosocijalnu pomoć i podršku žrtvama koje su pretrpjele nasilje u porodici, ali da ih upućuju na vladine insitucije koje se time bave. Od januara do novembra 2017. godine prijavljeno je 19 slučajeva nasilja u porodici i podneseno 19 prijava protiv 20 lica, a podignuto i potvrđeno 10 optužnica. Iako su i muškarci žrtve nasilja, a Udruženje „Gender“ se bavi ravnopravnošću polova, ipak je nasilje nad ženama daleko veće, kažu u ovom Udruženju.

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.

Poštujmo jedni druge, isključimo nasilje.

www.brckodanas.com

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime