18. decembar – odlučujući dan za novi Zakon o budžetu Distrikta

49

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan izjavio je da je vlast u Brčko distriktu BiH ove godine napravila korake usmjerene ka preokretanju negativnog trenda iz proteklih godina, „te postavila temelje za smislene promjene koje će vratiti perspektivu svijetle budućnosti za Brčko i njegove građane“.

Supervizor Scanlan se u Brčkom sastao sa predstavnicima Vlade i Skupštine Distrikta, kao i sa vođom Jedinice za implementaciju projekta modernizacije Luke Brčko i menadžmentom JP „Putevi Brčko“. Naglasio je da konkretni pomaci poput fiskalizacije, zaključivanja ugovora o isporuci električne energije za 2020. prije kraja godine, koraka, neophodnih da bi modernizacija Luke započela na proljeće, te potpisivanja memoranduma o novoj javno-privatnoj inicijativi za jačanje poslovnog okruženja u Distriktu, predstavljaju signale napretka, koje su građani Brčkog očekivali, te šalju ohrabrujuće signale partnerima u međunarodnoj zajednici.

„Tim pozitivnim koracima se sada mora pridružiti usvajanje novog Zakona o budžetu 18. decembra, skupa sa instrukcijama JP „Putevi Brčko“ da bi se počelo sa rekonstrukcijom mosta Brčko-Gunja“, rekao je supervizor i ponovio svoju raniju poruku, iznesenu pred Skupštinom Distrikta 25. septembra, da bi neusvajanje Zakona o budžetu moglo jedino biti protumačeno kao nespremnost da se prekine sa netransparentnim budžetskim praksama iz prošlosti. „To bi dovelo u pitanje osnovanost donatorskih projekata i investicija u privatni sektor, budući da niko ne želi investirati u Brčko ukoliko se vlastitim budžetom ne upravlja transparentno“, rekao je supervizor Scanlan.

Ukoliko izabrani zvaničnici u Brčkom učine sve što je neophodno ove godine, Brčko će na proljeće doživjeti ekspanziju po pitanju izgradnje infrastrukture i povratka investicija u privatni sektor, sa pokretanjem još više zakonodavnih inicijativa i infrastrukturnih projekata iduće godine. Međutim, ukoliko ne urade posao, to bi značilo da će ovo stvarno obećanje o boljoj budućnosti u Distriktu iščeznuti te bi moglo voditi propitivanju svrsishodnosti povoljnih fiskalnih aranžmana za Brčko, zaključio je supervizor.