80 nastavnika biće angažovano na određeno vrijeme od ponedjeljka

162

U ponedjeljak 14. janaura počinje drugo polugodište školske 2018/2019. godine, te je zbog toga Vlada Brčko distrikta BIH danas, zadnjeg radnog dana pred početak drugog polugodišta, održala vanrednu sjednicu na kojoj je dala saglasnost Odjeljenju za obrazovanje da angažuje 80 lica – nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH Senad Osmanović rekao je da je uglavnom riječ o nastavnicima i saradnicima koji su i ranije bili angažovani na isti način.

Ujedno je iskoristio priliku da novinarima kaže da je sve spremno za nastavak školske godine i da ne očekuju veće probleme u barednom periodu.

 „Dočekujemo spremno i drugo polugodište kada je riječ o školskim objektima. Pojedini školski objekti su se uređivali tokom raspusta, prevoz je osiguran, kao i gorivo za zagrijavanje objekata i ne očekujemo veće probleme“, rekao je šef Odjeljenja Osmanović.

Angažovana još 33 lica po osnovu ugovora o posebnim poslovima

Članovi Vlade danas su usvojili i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 25 izvršilaca u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za obavljanje posebnih poslova kao i Prijedlog odluke o obimu i načinu vršenja ovlaštenja lica angažovanih za integralnu zaštitu divljači i čuvanje lovnih resursa.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zoran Gajić kazao je da se potreba za angažovanje lica javila kako bi se izvršio plan i realizovali svi projekti u predviđenom roku, kao i zaštitila divljač i očuvali lovni resursi.

„Da bismo izvršili svoj plan predviđen za tu godinu potrebno je angažovati 16 lica kako bismo poslove na vrijeme završili i realizovali sve projekte koji su predviđeni. Također, potreba se javila i za 9 izvršilaca lovočuvara. Kada se oni prime bit će zaposlenici ovog odjeljenja, a za sada je ovakav angažman potreban zbog zaštite divljači i čuvanja lovišta, nadgledanja i sl.“, kazao je Gajić.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je usvojila i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 5 izvršilaca u Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, po osnovu ugovora o posebnim poslovima i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje 3 izvršioca u Uredu gradonačelnika / Inspektorat, po osnovu ugovora o posebnim poslovima.