Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranjuje objavu ličnih podataka

193

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini donijela je rješenje kojim se zabranjuje nadležnim organima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući entitetske i kantonalne štabove civilne zaštite kao i drugim organima, koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona, da objavljuju lične podatke o licima koja su pozitivna na korona virus kao i licima kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, jer je to suprotno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Ovim rješenjem se nalaže nadležnim organima koja su već objavila ovakve podatke, da odmah uklone i blokiraju lične podatke o licima koja su pozitivna na korona virus, kao i licima koja poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, čiji podaci su javno objavljeni.

Kompletno rješenje možete pročitati na linku:http://www.azlp.ba/Default.aspx?pageIndex=1&langTag=sr-SP-Cyrl