Akcija čišćenja obale Save

21
Foto: Izviđači Brčko distrikta BiH

Izviđači Brčko distrikta BiH, članovi udruženja “X-centar” i “Beba više”, proteklog vikenda realizovali su akciju čišćenja obale rijeke Save.

Oko 70 učesnika akcije pokupili su otpad sa desne obale rijeke od ušća Brke u Savu do ulaza u Luku Brčko.

Osim akcije čišćenja, organizovana je i radionica na kojoj su predstavljene izviđačke vještine i znanja, te plovidba Savom.

Akcija je realizovana u okviru projekta “Izviđački metod za zdrav život”.