Brčanski poslanici zasijedaju dva dana zaredom

75

Razmatranjem Informacije o štetama koje su prouzrokovale divlje svinje na području Brčko distrikta poslanici su u srijedu 17. juna 2020. godine završili 63. sjednicu Skupštine. Od nadležnog odjeljenja zatraženo je da predloži zakonsko rješenje koje će omogućiti efikasno rješenje problema koje na imovini i usjevima u Brčko distriktu izazivaju divlje svinje kao i rješenje za subvenciju šteta nastalih na privatnoj i javnoj imovini.

Po okončanju 63. poslanici su započeli 64. redovnu sjednicu razmatranjem i usvajanjem nekoliko zakona. U drugom čitanju su usvojene izmjene Zakona o podsticanju privrednog razvoja, izmjene i dopune Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH, izmjene i dopune Zakona o inspekcijama i izmjene Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.
Nacrt zakona o dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i Zakona o izmjeni Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama usvojeni su po hitnom postupku.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji nekretninama u Brčko distriktu BiH nije prošao u hitnom postupku ali je podržan u prvom čitanju uz obavezu organizovanja stručne javne rasprave. Predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona predviđeno je da se javni interes Distrikta za izvođenje radova ili izgradnju objekata na području za koje su doneseni regulacioni plan ili urbanistički projekat smatra utvrđenim tim planom.

Poslanici su usvojili Odluku o pokretanju postupka za utvrđivanje naziva ulica u gradskim, prigradskim i seoskim područjima Distrikta i imenovali komisiju za izradu prijedloga naziva novih ulica koji će dostaviti Skupštini. Vlada Brčko distrikta zadužena je da u roku od trideset dana komisiji dostavi broj ulica u gradskim i prigradskim područjima kojima nije utvrđen naziv i njihovu lokaciju, a u roku od šezdeset dana i broj ulica s lokacijama u seoskim područjima.

Skupština je donijela jedanaest odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt u BiH za izgradnju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama Brčko distrikta.
Finansijski plan Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za ovu godinu dobio je saglasnost Skupštine. Usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta za 2019. godinu, Izvještaj o radu, Finansijski izvještaj Izborne komisije Brčko distrikta u 2019. godini kao i Plan i program rada Izborne komisije za 2020. godinu. Usvojen je Izvještaj o prošlogodišnjem radu Kancelarije za pravnu pomoć i Pravosudne komisije Brčko distrikta dok su izvještaji ostalih pravosudnih institucija Brčko distrikta i specijalnih izvještaja Ombudsmana BiH odloženi zbog odsustva predstavnika ovih institucija. Iz istih razloga odloženo je i razmatranje Izvještaja o radu Zavoda za zapošljavanje u 2019. godini.
Odloženo je i razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta u prošloj godini kako bi se tokom njegovog razmatranja obezbijedilo prisustvo svih šefova odjeljenja Vlade Brčko distrikta.

Šest tačaka dnevnog reda koje su se odnosile na informacije Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar Brčko“ o kadrovima, medicinskoj opremi i javnim nabavkama dijagnostičkih aparata odložene su za vanrednu sjednicu zajedno s Informacijom Fonda zdravstvenog osiguranja o plaćanju usluga dijagnostičkih pregleda zdravstvenim ustanovama.

Sjednica je prekinuta nakon razmatranja Informacije o potrošnji električne energije koju plaća Vlada Brčko distrikta BiH i Zaključka Vlade koji je obavezao Odjeljenje za komunalne poslove i JP “Komunalno Brčko“ da ustanove da li postoje nelegalni potrošači, da predlože aktivnosti na otklanjanju nepravilnosti uključujući i podnošenje krivičnih prijava protiv nepoznatih lica za krivično djelo krađe električne energije Policiji i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH.

Poslanici nastavljaju zasijedanje danas, vanrednom sjednicom, na čijem dnevnom redu se nalazi nekoliko tačaka koje se odnose na rad i rezultate Javne zdravstvene ustanove „Zdravstveni centar“ Brčko.