Brčko distrikt BiH šalje 31 mladog ljekara na specijalizaciju/subspecijalizaciju

292

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Heregovine donio je Rješenja o odobrenju specijalizacija i subspecijalizacija, u svrhu unaprijeđenja uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, za 31 doktora medicine, koje je danas, na svečanoj ceremoniji, uručio gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Rješenja o odobravanju specijalizacija i subspecijalizacije uručena su:
1. dr. Suljanović Azra – psihijatrija
2. dr. Vasiljević Nemanja – fizikalna medicina i rehabilitacija
3. dr. Babić Mihael – ginekologija i akušerstvo
4. dr. Čehić Ljaljić Jasmina – ginekologija
5. dr. Ćosić Slobodan – pulmologija
6. dr. Jahić Ahmet – pulmologije
7. dr. Šarić Armin – anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija
8. dr. Petrović Jelena – anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija
9. dr. Radušić Pelka – anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija
10. dr. Đulabić Bojana – anesteziologija, reanimatologija i intenzivna terapija
11. dr. Ristić Sanja – radiologija
12. dr. Kadrić Azra – radiologija
13. dr. Miškić Jovica – radiologija
14. dr. Mitrović Dragan – transfuzijska medicina
15. dr. Perić Marica – interna medicina
16. dr. Mihajlović Siniša – interna medicina
17. dr. Mukinović Denijal – opšta interna medicina
18. dr. Delić Tomislav – opšta hirurgija
19. dr. Čandić Tarik – opšta hirurgija
20. dr. Poturak Ajša – neurologija
21. dr. Kapikul Verica – oftalmologija i optometrija
22. dr. Milinkić Minel – otorinolaringologija i hirurgija glave i vrata
23. dr. Vasiljević Teodora – infektologija
24. dr. Terzić Sanja- pedijatrija
25. dr. Stolica Marković Tamara – ortopedija vilica – ortodoncija
26. dr. Mihajlović Ljubica – porodična medicina
27. dr. Đurić Jelica – porodična medicina
28. dr. Kašmo Ilda – porodična medicina
29. dr. Stojak Slađana – porodična medicina
30. dr. Husarić Sanel – porodična medicina
31. dr. Pirić Mirela -subspecijalizacija hirurgija – onkologija

Dr. Ajša Poturak dobila je specijalizaciju iz neurologije.

„Desilo se da sam dobila specijalizaciju koju sam željela, a koja je isto tako potrebna u Brčkom, tako da sam prezadovoljna. Svoju ljekarsku karijeru sam započela prije godinu dana kada je započela pandemija. Htjela bih da naglasim da su sve moje kolege koje su danas ovdje sa nama iznijele pandemiju i mislim da je ovo prikladna kruna za naš rad“, istakla je Ajša.

Dr. Siniša Mihajlović zaposlen je u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Zdravstveni centar“ Brčko već četiri godine na Odjeljenju za internu medicinu.

„Dobio sam i specijalizaciju iz interne medicine koju sam od početka želio. Zahvalio bih se Odjeljenju za zdravstvo i JZU koji su nam omogućili dalje usavršavanje. Ne razmišljam da idem u inostranstvo. Ovdje sam sa svojom porodicom i plan mi je da ostanem u našem gradu i pomažem našem stanovništvu“, rekao je Mihajlović.

Gradonačelnik Esed Kadrić izjavio je da je danas jako važan dan za našu lokalnu zajednicu.

„Trideset mladih specijalizanata šaljemo na renomirane univerzitetsko-kliničke centre na obuke, sa ciljem da nam se vrate sa kvalitetnim medicinskim znanjem, da pospješuju rad JZU, a samim time i poboljšaju kvalitetu liječenja u ovoj ustanovi“, istakao je Kadrić.

On je dodao da svi ovi mladi ljudi imaju podršku vlasti u daljnjem radu, ali da grad od njih ima i velika očekivanja.

Nihad Šibonjić, direktor JZU „Zdravstveni centar“ Brčko, istakao je da je ljudski faktor najznačajniji u liječenju, odnosno zdravstvenoj brizi za stanovništvo.

„Danas upućujemo do sada najveći broj ljudi na specijalizacije. Osim mladih doktora koji su danas dobili specijalizacije, u različitim fazama specijalizacije je još 14 ljudi, a nekoliko njih ove godine i završavaju. To znači da trenutno imamo 40 do 45 ljudi na specijalizaciji iz Brčkog“, zaključio je Šibonjić.