Brčko (još) nema zakonske uslove za proizvodnju energije

31

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH predložili su članove radnih grupa koji će zajedno s Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u skladu s preporukama i odlukama Energetske zajednice, raditi na izradi energetskih zakona, koji su bitni za cjelokupnu teritoriju BiH.

Predloženi članovi će raditi na izradi Zakona o obnovljivim izvorima energije, Zakona o energetskoj efikasnosti i Zakona o električnoj energiji, a formirana je i radna grupa koja će provesti analizu sektora relevantnih za izdavanje dozvola za izgradnju energetskih objekata na teritoriji Brčko distrikta BiH, s ciljem uređenja procedura..

„S obzirom da imamo veliku zainteresovanost privrednih subjekata i pojedinaca koji bi htjeli da pokušaju da se bave i ovom vrstom djelatnosti u smislu izgradnje postrojenja, odnosno proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora mi moramo, prije svega, da donesemo taj set zakona kako bismo bili u skladu s postojećim zakonima na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH gdje već postoje određena postrojenja koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora“, pojasnio je šef Odjeljenja za komunalne poslove Zoran Bulatović.

On je dodao da Brčko distrikt BiH nema nijedno postrojenje koje proizvodi električnu energiju, a da smo često u situaciji da imamo potrebe za snabdijevanjem električnom energijom.

„Da bi se neko postrojenje izgradilo i priključilo na elektrodistributivnu mrežu prvenstveno mora da postoji zakonska regulativa. Ovim zakonima bi se preciziralo ko je i za šta nadležan, a zainteresovani investitori bi tačno znali šta treba da ispune, kome da se obrate i sl.“, dodao je Bulatović.