Bulevar mira biće proširen novom trakom

163

U petak 28. septembra otvara se gradilište na potezu između Bulevara mira i ulice Uzunovića, odnosno počinju radovi na proširenju Bulevara mira.

Radi se nova kolovozna traka sa tri saobraćajne trake, pješačke staze, razdjelno ostrvo, nova led ulična rasvjeta, nova fekalna kanalizacija, oborinska kanalizacija, dio vodovodne mreže, spoj sa ulicom Svetog Save sa rekonstrukcijom semafora, rehabilitacija starog dijela ulice Uzunovića i uklanjaju se dva individualna stambena objekta.

Vrijednost radova je 1.224.000 KM, saopšteno je iz Vlade Distrikta