Četiri štetna proizvoda se povlače sa tržišta BiH

110

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine objavijestila je građane o štetnim proizvodima koji su se pojavili na tržištu BiH, te poručila potrošačima koji su ih kupili da ih odmah prestanu da koriste i vrate trgovcu u objektu u kojem su ga i kupili.

Riječ je o sljedećim proizvodima:

Laserska igračka pištolј Airsoft Gun No.P-779B

“Laserska igračka predstavlјa rizik od povrede oka i oštećenja vida jer izmjerena srednja snaga laserskog snopa iznosi 1,5 ±0,08 mW, što prema klasifikaciji u standardu BAS EN 60825-1:2016 odgovara klasi 3R. Takođe, proizvod ne sadrži potrebna upozorenja i informacije za korisnike propisane u standardu BAS EN 60825-1:2016,” saopšteno je iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Poslovni subjekt je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i uništavanje predmetnih proizvoda. Preporučuje se potrošačima koji su kupili ovaj proizvod da ga prestanu upotrebljavati i da isti vrate u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili.

Laserska igračka pištolј Air Sport Gun No.729D

“Laserska igračka predstavlјa rizik od povrede oka i oštećenja vida jer izmjerena srednja snaga laserskog snopa iznosi 3,1 ±0,6 mW, što prema klasifikaciji u standardu BAS EN 60825-1:2016 odgovara klasi 3R. Takođe, proizvod ne sadrži potrebna upozorenja i informacije za korisnike propisane u standardu BAS EN 60825-1:2016,” pojašnjenje je Agencije.

Poslovni subjekt je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i uništavanje predmetnih proizvoda. Preporučuje se potrošačima koji su kupili ovaj proizvod da ga prestanu upotrebljavati i vrate u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili.

Laserski pokazivač LD

“Laserski pokazivač predstavlјa rizik od povrede oka i oštećenja vida jer izmjerena srednja snaga laserskog snopa iznosi 1,5 ±0,08 mW , što prema klasifikaciji u standardu BAS EN 60825-1:2016 odgovara klasi 3R. Takođe, proizvod ne sadrži potrebna upozorenja i informacije za korisnike propisane u standardu BAS EN 60825-1:2016,” kažu u Agenciji za nadzor nad tržištem BiH.

Poslovni subjekt je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i uništavanje predmetnih proizvoda. Preporučuje se potrošačima koji su kupili ovaj proizvod da ga prestanu upotrebljavati i da isti vrate u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili.

Industrijska zaštitna kaciga 1802216 PVC

“Navedeni proizvod nije usklađen sa Naredbom o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik BiH“, broj 75/10) i ne ispunjava sve zahtjeve prema standardu BAS EN 397 +A1:2013:
 Nedovoljna otpornost na probijanje;
 Nedovoljno učvršćenje trake za pozicioniranje kacige;
 Nepotpuno označavanje proizvoda;
 Nedostaju obavezne informacije uz proizvod o sigurnoj upotrebi.
Proizvod predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje korisnika jer ne pruža zaštitu od udara i povreda.
Uvoznik je preduzeo mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i uništavanje predmetnih proizvoda.
Potrošačima, koji su kupili ovaj proizvod, se savjetuje da ga prestanu koristiti i vrate uvozniku ili u trgovinu maloprodaje gdje su ga kupili,” zaključak je u posljednjem izvještaju Agencije.