Danas djeca “preuzimaju” vođstvo

60

Danas, 20. novembra, u svijetu i kod nas se obilježava Međunarodni dan djeteta. Cilj ovog značajnog dana je da podsjeti javnost i odrasle o potrebi i značaju da se djeca i maloljetnici zaštite od svih vrsta zloupotreba, nasilja i diskriminacije, te da se podstakne razumijevanje, prihvatanje i dobrobit za svu djecu svijeta.

Generalna Skupšina Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”, od kada se 20. novembra u cijelom svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta.

Osnova za mir u svijetu je upravo sredina u kojoj su djeca prijatelji, gdje uče i odrastaju zajedno shvatajući da su sva živa bića u međusobnoj zavisnosti. Nažalost, mnogo djece u svijetu je uskraćeno za osnovna ljudska prava, a posebno za dječija prava, jer ih odrasli iskorištavaju kao radnu snagu, tjeraju ih da učestvuju u ratnim sukobima, zlostavljaju ih ili ne sprečavaju takve pojave i sl.

Osnovna dječija prava su:
1. sva djeca i mladi imaju ista prava, a nijedno dijete ne smije da bude ugroženo zbog pola, boje kože, jezika ili religije
2. djeca i mladi imaju pravo na zdravstvenu zaštitu
3. djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje
4. djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i učestvovanje u kulturnim, umjetničkim, sportskim i drugim aktivnostima
5. djeca i mladi imaju pravo da budu informisani, da svoje mišljenje kažu slobodno i da budu saslušani
6. djeca i mladi imaju pravo na dobro vaspitanje, bez upotrebe sile i zlostavljanja
7. djeca i mladi imaju pravo da u ratu dobiju posebnu pomoć i zaštitu
8. djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i na zaštitu od seksualnog zlostavljanja
9. djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima i na kontakt sa oba roditelja ako oni žive razdvojeno
10. djeca i mladi invalidi imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno učestvovanje u društvenom životu.

UNICEF je za danas širom svijeta napravio plan prema kojem djeca preuzimaju ključne uloge u medijima, politici, školama, sportu, kompanijama, značajnim međunarodnim institucijama …

Više od 150 djece i brojne poznate ličnosti danas će se pridružiti generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniu Guteresu gdje će djeca preuzeti sjedište UN-a u Nju Jorku. UNICEF je okupio značajne ljudi koji svojim radom i djelima mogu da utiču na svjetska dešavanja i djecu koja predstavljaju neke od najranjivijih grupa u svijetu da razgovaraju sa međunarodnom zajednicom o pitanjima koja se tiču upravo djece.

Važna “preuzimanja” biće i u Ženevi gdje će 200 mladih preuzeti Palatu nacija, zatim 24 djece preuzima sjedište Fudbalskog kluba “Barselona”, u Indiji djeca preuzimaju teren za kriket, poseban događaj planiran je u Kopenhagenu gdje će djeca preuzeti najveće skladište humanitarnih zaliha na svijetu, djeca će da se oglase i u Africi na konferenciji u Akri. Ovaj događaj podržavaju i brojne svjetske kompanije poput Lega, H&M i Qantasa, koje će upravljanje kompanijama na jedan dan prepustiti djeci.

UNICEF-ov ambasador dobre volje Dejvid Bekam povodom Međunarodnog dana djeteta snimio je film u kojem sa djecom razgovara o njihovom pogledu na svijet, o tome šta oni očekuju, kakav svijet žele da vide u budućnosti i koja bi pravila postavili odraslima.

Više o Međunarodnom danu djeteta, dječijim pravima te o čemu govori Konvencija o pravima djeteta, možete saznati na www.unicef.org.

www.brckodanas.com

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime