Danas počela vakcinacija protiv gripa

30

Iz Pododjeljenja za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH obavještavaju stanovništvo Brčko distrikta BiH da će vakcinacija protiv gripa u sezoni 2019/2020. godini početi u ponedjeljak 11. novembar 2019. godine. Vakcinacija je besplatna za sljedeće kategorije stanovništva:
– lica starija od 65 godina života
– hronični bolesnici
– lica s posebnim potrebama
– korisnici socijalne pomoći
– porodice poginulih boraca
– ratni vojni invalidi
– civilne žrtve rata
– dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali više od deset puta
– lica koja su na trajnom kolektivnom smještaju (domovi za njegu starijih lica,
starački domovi)
– lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama.

Sastav vakcine odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu, kažu u Javnom zdravstvu. Cijena jedne doze vakcine za one koji ne spadaju u oslobođene kategorije je 20 KM.

Vakcinacija će se vršiti svaki radni dan od 8 do 15 sati u Pododjeljenju za javno zdravstvo Brčko distrikta BiH i zdravstvenim stanicama: Maoča, Bijela i Brezik.