Distrikt i dalje bez ugovora za struju za 2019. godinu

83

JP “Komunalno Brčko” i Brčko distrikt BiH još nisu okončali proces ugovaranja snabdijevanja Brčko distrikta BiH električnom energijom za 2019. godinu, saopšteno je danas iz ovog javnog brčanskog preduzeća.

“Juče je potpisan novi aneks ugovora o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom na period od sedam dana sa MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje, odnosno do kraja januara 2019. godine. Ovo je novi aneks, nakon što je 31. decembra 2018. godine potpisan drugi aneks ugovora o snabdijevanju za 2018. godinu, a koji se odnosi na period snabdijevanja Distrikta električnom energijom do 15. januara, potom i treći kojim je produženo snabdijevanje električnom energijom do 22. januara do ponoći”, navodi se u informaciji, i dodaje “isporuka električne energije na osnovu četvrtog aneksa, sa kojim je saglasan i osnivač – Skupština i Vlada, te Pravobranilaštvo Distrikta, nastavljena je prema istoj cijeni od 0,094877 KM/kWh, koja je važila i za 2018. godinu”.

Međutim, upravo je cijena snabdijevanja na period od godine dana najveći kamen spoticanja u pregovorima sa Elektroprivredom Republike Srpske o snabdijevanju Distrikta električnom energijom u tekućoj godini, s obzirom da je ponuđena cijena viša od one koju je javno preduzeće spremno da plati, odnosno u mogućnosti da podnese.

“Radna jedinica „Elektrodistribucija“ je još krajem jula 2018. godine pokrenula javni postupak za nabavku električne energije, na otvorenom tržištu, za potrebe snabdijevanja krajnjih kupaca u Brčko distriktu BiH i pokrivanje gubitaka u distributivnoj mreže u 2019. godini. Planom nabavke za 2019. godinu predviđena je nabavka 282.000.000 kWh, čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a 29.500.000,00 KM. Na objavljeni javni poziv za dostavu ponuda za isporuku električne energije za potrebe Brčko distrikta BiH u 2019. godini tada je pristigla samo jedna ponuda, i to od JP “Elektroprivreda BiH” d.d Sarajevo, koja je ponudila traženu količinu električne energije za veći iznos nego što je JP “Komunalno Brčko” u mogućnosti da plati. Na ponovljeni javni poziv raspisan u septembru prošle godine nije bilo prijava”, kažu u JP “Komunalno Brčko”.

Zato je u novembru 2018. godine započelo pregovaranje o snabdijevanju sa Elektroprivredom RS, kao dugogodišnjim snabdjevačem Distrikta električnom energijom, koje još traje.

O svemu su informisani i članovi Vlade i Skupštine, koji se nadaju rješenju koje neće biti na štetu ni snabdjevača ni kupca. Gradonačelnik Siniša Milić je prošle sedmice izjavio da je ovaj slučaj opomena da ubuduće ti pregovori možda počnu ranije ili da se počne raditi na doradi zakonske regulative.

“Pitanje je sada pravog smisla dijela arbitražne odluke koji govori o obavezi entiteta da isporučuju i snabdijevaju Brčko distrikt BiH električnom energijom. Postoje tumačenja da je Brčko dio jedinstvenog sistema i da su obaveze entiteta da pod istim uslovima pod kojima snabdijevaju svoje potrošače u Federaciji BiH i Republici Srpskoj snabdijevaju i one u Distriktu”, rekao je gradonačelnik.

Iz JP “Komunalno Brčko” su najavili i da neće biti poskupljenja električne energije, barem ne tokom zimskog perioda.