Dobrobit građana trebalo bi da bude fokus lokalnih političara

19

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Distrikt Brčko Michael Scanlan juče se sastao sa predsjedavajućim Skupštine Distrikta Esedom Kadrićem, njegovim zamjenikom Ivom Filipovićem i dogradonačelnikom Brčko distrikta BiH Antom Domićem. Razgovarali su o napretku u uspostavljanju fiskalne discipline i odgovornog upravljanja, razvoju infrastrukture i rastu privatnog sektora, što sve predstavlja preduslov za obnovu prosperiteta. To uključuje i usvajanje Budžeta Distrikta za 2020. u martu, u skladu sa principima utemeljenim novim Zakonom o budžetu, te usvajanje novog Zakona o udruženjima i fondacijama na proljeće, početak građevinskih radova na modernizaciji Luke Brčko ovog ljeta kao i početak aktivnosti na obnovi mosta Brčko-Gunja kako bi se most osposobio za teretni saobraćaj, saopšteno je iz OHR-a.

„Ova postignuća će omogućiti političarima da predizbornu kampanju temelje na opipljivim rezultatima kojima je poboljšan život zajednice. Uistinu, izbori koji će se održati ove jeseni moraće se zasnivati na onome što je postignuto i onome što još treba uraditi. To je jedini kriterij na osnovu kojeg ljudi treba da glasaju. A glasanje se mora obaviti u okviru izbornog procesa u koji građani imaju puno povjerenje,“ rekao je supervizor za Brčko Michael Scanlan

Supervizor Scanlan se sastao i sa šefom Odjeljenja za javni registar Zlatkom Jašarevićem, s kojim je razgovarao o važnosti ažuriranja biračkog spiska. Pozdravio je vijest da je Vlada za ovu svrhu izdvojila 150.000 KM u prijedlogu budžeta za 2020. godinu. Takođe se susreo sa predsjedavajućom Izborne komisije Distrikta, Andreom Štrkalj Mrkonjić, sa kojom je razgovarao o važnosti nezavisnog praćenja izbora na biračkim mjestima.

Na sastanku sa šefom Policije Brčko Distrikta Goranom Pisićem, supervizor je pozdravio činjenicu da će useljenje u novu zgradu Policije biti okončano u junu. Scanlan i Pisić razgovarali su i o jačanju napora u oblasti krivičnog gonjenja osoba koje zloupotrebljavaju javna sredstva u Brčkom putem efikasne koordinacije Tužilaštva i policije. On je takođe pozdravio vijest da će policija Distrikta Brčko i Tužilaštvo u martu održati novi sastanak sa ovom temom sa predstavnikom FBI-a/Kancelarije pravnog atašea Ambasade SAD-a i rezidentnim pravnim savjetnikom Ministarstva pravde SAD-a pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.

Na sastanku u Javnom preduzeću „Komunalno“ Brčko, supervizor je pohvalio upravu preduzeća za blagovremeno osiguranje ugovora o snabdijevanju električnom energijom za 2020. godinu. Usredsređeni napori na uspostavljanju novog pravnog okvira za uređivanje snabdijevanja električnom energijom, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, kao i brzi napredak u toku ove godine u realizaciji UNDP-ovog programa podizanja energetske efikasnosti javnih objekata u Brčkom, treba da upotpune napore ovog preduzeća na poboljšanjima u energetskom sektoru. S tim u vezi, supevizor je pozdravio uvođenje pametnih brojila koja će unaprijediti efikasnost i tačnost mjerenja utroška električne energije.

Supervizor je posjetio i izložbu o istoriji i nasljeđu brčanskih Jevreja, koja je postavljena u izložbenom salonu Gradske vijećnice u Brčkom, a koja je organizovana povodom 75. godišnjice oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz, saopošteno je iz kancelarije zamjenika visokog predstavnika.