Dodjeljena grant sredstava za implementaciju projekata ženskog preduzetništva

18

Agencija za razvoj preduzeća „EDA”, Banja Luka, u saradnji s Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, danas je organizovala potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekata podrške preduzetništvu žena u Brčko distriktu BiH.

Ugovori o dodjeli grant sredstava zaključeni su sa tri udruženja: Fondacija porodice Bećirević iz Brčkog, UG Omladinska organizacija „Mali princ” Brčko i UG „Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj” Banja Luka.

Brankica Radulović, član tima Agencije za razvoj preduzeća „EDA” rekla je da agencija implementira ovaj projekat sa ciljem harmonizacije strateškog i političkog okvira i da na taj način želi da pospješi razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH i ubrza pristupanje u Evropsku uniju. Ona je naglasila da će „EDA“ nakon potpisanog ugovora nastaviti sa saradnjom i nastojati da ojačaju kapacitet udruženja s kojima je danas potpisan ugovor.

„Ukupan iznos projekata za tri udruženja koje finansira „EDA” je oko 53.000 konvertibilnih maraka. Sadržaji tih projekata prije svega odnose se na obuke i edukaciju u vezi s poslovanjem: umrežavanje žena preduzetnica, povezivanje ekonomske koristi i očuvanje životne sredine, izrada suvenira Brčko distrikta BiH i digitalno poslovanje. Dva projekta planirana su da se realizuju u roku od šest mjeseci, a jedan u roku od tri mjeseca. Mi ćemo zajedno sarađivati i nastojaćemo da ojačamo i kapacitet tih udruženja”, kaže Brankica Radulović.

Pero Gudeljević, šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, istakao je da žensko preduzetništvo nije u BiH, kao ni u Brčko distriktu BiH, prepoznato kao potencijal za razvoj društvenih zajednica i da se ovim projektom želi promijeniti ta slika.

Sandra Dobrijević iz Udruženja „Mali princ” Brčko, rekla je da će udruženje kroz projekat okupiti trideset žena preduzetnica iz Brčko distrikta BiH da bi prošle jedan niz obuka kao što je digitalno poslovanje, digitalno oglašavanje i marketing, a nakon toga fokusiraće se i na poslovni engleski jezik i javni nastup.

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora organizovana je i kratka prezentacija pravila implementacije dodijeljenih projekata.

Navedene aktivnosti se implementiraju u okviru projekta SBA u BiH. Projekat provodi Agencija za razvoj preduzeća – EDA, Banja Luka, a finansira Švedska, posredstvom Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA).