Dogodilo se na današnji dan – 27. decembar

54

Aja Sofija ili Crkva Svete mudrosti najprepoznatljiviji je simbol Istanbula. Građevina koja je bila crkva, zatim prenamijenjena u džamiju, a potom u muzej, predstavlja remek-djelo bizantske arhitekture i umjetnosti uopšte. Jedno od najvećih graditeljskih dostignuća u istoriji čovječanstva izgrađeno je za samo pet godina, a Aja Sofija je dovršena na današnji dan 537. godine. Izgrađena je od kamena i opeke, visoka je 55 metara, a promjer kupole iznosi joj čak 31 metar.


Svjetska banka sa sjedištem u Washingtonu osnovana je na današnji dan 1945. godine, isprva u svrhu financiranja obnove razorenih zemalja nakon Drugog svjetskog rata. Banka uključuje pet organizacija: Međunarodnu banku za obnovu i razvoj, Međunarodnu udrugu za razvoj, Međunarodnu financijsku korporaciju, Multilateralnu investicijsko-garancijsku agenciju i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova. No, Svjetska banka često je na meti kritika: predbacuje joj se da prečesto financira velike projekte koji imaju loše posljedice za okoliš i stanovništvo. Osim toga, Svjetska banka vrši pritisak na vlade država koje koriste njezine kredite, na primjer da privatiziraju preduzeća u državnim vlasništvu. To često vodi do iskorištavanja lokalnog stanovništva i sirovina, a stanovnici tih zemalja (osim moćne elite) od Svjetske banke uglavnom nemaju koristi.


Od rođenih na današnji dan svakako treba izdvojiti slavnog njemačkog astronoma Johannesa Keplera, rođenog davne 1571. te francuskog hemičara i biologa Louisa Pasteura koji je rođen 1822. godine. Na današnji dan 1901. rođena je legendarna glumica i pjevačica Marlene Dietrich, a 1948. njezin francuski kolega Gerard Depardieu.

(Metro-portal)