Dogodilo se na današnji dan – 31. oktobar

59

Financijska kriza nakon Prvog svjetskog rata prilično je pogodila svjetsku privredu, a naročito stanovništvo. Banke su se našle na udaru prve, a nedostatak sredstava najviše im je kočio poslovanje. Stoga su se dosjetili i na današnji dan 1924. godine na sastanku u Milanu proglasile Svjetski dan štednje, kako bi potakle priljev novca u svoje prazne sefove.


Uz Švicarsku se vežu prilično bajkovite asocijacije, s kravicama na velikim pašnjacima i vrijednim Švicarcima koji čuvaju tuđi novac na najbolji način na svijetu. No, i takva država ima svoje mane, a jednu veliku Švicarci su ispravili na današnji dan 1971. godine. Naime, tada su po prvi puta na izborima za Nacionalno vijeće pravo glasa imale i žene.


Na današnji dan 1851. umro je srpski pisac Petar II Petrović Njegoš, crnogorski vladar i vladika, prema većini književnih kritičara najveći srpski pjesnik, čija je kruna stvaralaštva nenadmašni dramski spev “Gorski vijenac”. U osnovi je refleksivno-lirski pesnik, što je uočljivo i u njegovim najvažnijim djelima, iako ona imaju epsko-dramski oblik, a njegov jezgroviti stil obojen je snažnim elementima mirnog klasičnog stiha i svežinom narodne pesme. Glorifikovao je heroizam i osećanje za slobodu Crnogoraca, koje je u nacionalnom pogledu posmatrao isključivo kao deo srpskog naroda. Rade Tomov Petrović – iz porodice koja je Crnoj Gori više od sto godina davala vladike – dobio je monaško ime po stricu, vladici i vladaru Crne Gore Petru I, koji ga je odredio za naslednika. Školovao se u Cetinjskom manastiru i u Topli kod Herceg Novog, a učitelj mu je bio i Sima Milutinović Sarajlija, koji ga je uputio u istoriju, filozofiju i književnost. Kao državnik je položio temelje moderne crnogorske države, ustanovio izvršnu vlast i senat, organizovao sudove, uveo poreze i izdejstvovao veću pomoć Rusije, ali nije ostvario san o tome da zajedno sa Srbijom oslobodi Bosnu i Hercegovinu. Takođe je podigao prvu osnovnu školu, a 1834. je osnovao štampariju. Ostala djela: filozofski ep “Luča mikrokozma”, spev “Lažni car Šćepan Mali”, misaone i lirske pjesme.


1926. – U Detroitu je od zapaljenja pluća preminuo najslavniji mađioničar svih vremena – Hari Hudini.


1954. – Počela je revolucija u Alžiru protiv Francuske vlasti.


1999. – Tokom 113. fudbalskog derbija između “Partizana” i “Crvene zvezde”, od svjetleće rakete poginuo je učenik Aleksandar Radović, što je prvi slučaj nasilne smrti na fudbalskim utakmicama u bivšoj Jugoslaviji.


Reformacija je vjerski i društveni pokret koji je nastao u Europi tijekom 16. vijeka. Bio je to pokušaj unošenja duhovnih i strukturalnih promjena u Crkvu što je dovelo do uspostave Reformiranog hrišćanstva. Kako mnoge promjene dolaze valjanim povodom tako je vjerska reforma započela buntom jednog sveštenika, koji je bio toliko predan instituciji kojoj je pripadao da je smatrao da je treba promijeniti na bolje. Tako je Martin Luther 31. oktobra 1517. 5 javno istakao 95 teza za reformu crkve, što je izazvalo široki narodni pokret protiv papske vlasti.