Dogodilo se na današnji dan – 6. decembar

58

Enciklopedija Britanika (engl. Encyclopædia Britannica) je sveobuhvatna enciklopedija nastala na engleskom jeziku. Vlasnik enciklopedije je „Korporacija Britanika”. Prvo izdanje objavljeno je 6. decembra 1768., a izlazilo je u periodu 1768 – 1771. i imalo je 3 toma. Najnovije je petnaesto izdanje ove enciklopedije koje izlazi od 1985. i sadrži 32 toma. Zadnji put je izdata 2002. godine i ima 65.000 članaka. Verzija za Internet Britannica Online ima 120.000 članaka. U posljednje vrijeme Enciklopedija Britanika se izdaje i u cd formatu.


13. amandman bio je prvi od tri “rekonstrukcijska amandmana” u američkom Ustavu. Službeno zabranjuje bilo kakvo prisilno služenje ili ropstvo u SAD-u. Odobren od strane Senata 1864. i Predstavničkog doma godinu dana kasnije. Na kraju je proveden i u praksi 6. decembra 1865. Prva tačka 13. amandmana navodi: “Ni ropstvo ni prisilno služenje, osim kao kazna za kazneno djelo od čega je stranka uredno osuđena, ne smije postojati unutar SAD-a, niti bilo kojem mjestu pod njegovom ingerencijom.” Stoga, jednom kad je 13. amandman sproveden u praksu, ropstvo, prisilni rad, te služenje kao oblik vraćanja duga ukinuto je u SAD-u.


Finci su narod Ugro-finskog porijekla. Šveđani su pokorili i politički sebi prisvojili cijelu Finsku. Ona je bila njihov posjed sve do 1809. godine. Dva plemena Finci i Hemejci primili su rimokatoličku vjeru, a Karelijci grčko-istočnu od Rusa. Posle 1809. godine Finska potpada pod Rusku vlast. U tom razdoblju, 1906. godine, Finska je promijenila izborni zakon i postala prva zemlja na svijetu koja je dala ženama pravo glasa i pravo da budu birane. Po proglašenju Lenjinovih socijalističkih naroda o samoopredjeljenju naroda Rusije, Finci su iskoristili trenutak i postali samostalna država., upravo na današnji dan, 1917.


Od poznatih osoba rođenih na današnji dan valja izdvojiti libanonsko-američkog pjesnika Halila Džubrana (1883.), američkog jazz pijanista i kompozitora Davea Brubecka (1920.), te američkog gitarista Petera Bucka (1956.) poznatog po radu s grupom R.E.M.

(Metro-portal)