Donesena naredba o deblokadi zaseoka Peškiri

24

Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH, na prijedlog Policije Brčko distrikta BiH, na telefonskoj sjednici Kriznog štaba, donio je naredbu kojom se nalaže Policiji Brčko distrikta BiH da preduzme sve potrebne radnje kojima će se izvršiti deblokada gornjeg dijela zaseoka Peškiri, uzimajući u obzir da je procjenom rizika Odjeljenja za zdravstavo i ostale usluge, utvrđeno da se prema kriterijuma rizika, područje Peškira trenutno može okarakterisati kao područje sa srednjim rizikom širenja zarazne bolesti COVID – 19, saopšteno je iz Vlade Distrikta.

Zaselak Peškiri broji oko 25 kuća i ima oko 50 stanovnika, uglavnom starije životne dobi. Naselje je u blokadi od 02. aprila.