Donesena procedura za glasanje za oboljele od COVID-19 i lica u izolaciji

51

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je proceduru ostvarivanja prava na glasanje birača koji su pozitivni na COVID-19, birača kojima je određena izolacija/samoizolacija ili birača koji su hospitalizovani. Glasanje će biti putem posebno formiranog mobilnog tima.

Da bi realizovali svoje pravo na glasanje, oni birači koji su pozitivni na Covid-19 i hospitalizovani birači potrebno je da Izbornoj komisiji Brčko distrikta BiH dostave: medicinski nalaz koji potvrđuje da su pozitivni na COVID-19 ili dokaz da je birač hospitalizovan. Birači kojima je određena izolacija/samoizolacija dostavljaju Izbornoj komisiji akt sanitarnog inspektora kojim se biraču određuje izolacija/samoizolacija.

“Zahtjev za prijavu glasanja putem „Posebno formiranog mobilnog tima“, s navedenom dokumentacijom, dostavlja se Izbornoj komisiji Brčko distrikta BiH najkasnije u roku od 72 časa prije dana izbora lično (putem e-maila ili faxa) ili putem drugog lica na adresu Dr. Abdulaha Bukvice br. 1, tel/fax: 049/218-177, e-mail: ik_brcko@teol.net,” saopšteno je iz Izborne komisije.

Birači obuhvaćeni gore pomenutim kategorijama kojima je dijagnostikovano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 časa prije dana izbora, zahtjev za glasanje dužni su dostaviti odmah, a birači kojima je dijagnostikovano ovo oboljenje na dan izbora, zahtjev za glasanje mogu dostaviti i na sam dan izbora.

Izborna komisija Brčko distrikta okončala je obuku više od 1.000 članova biračkih odbora, a do sada je zaprimila 290 birača koji će glasati posredstvom mobilnih timova.