Dva lica lišena slobode, jednom oduzet automobil zbog brze vožnje

144

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su tokom protekla 24 sata zaprimili 42 prijave, obišli 223 lica kojima su od strane Inspektorata Brčko distrikta BiH izdata rješenja o izolaciji, od čega je 210 pronađeno na adresi, dok 13 nije, a uručeno je 25 rješenja o izolaciji.

Policija je obišla i 31 objekat radi provjere poštovanja Naredbe o ograničenju radnog vremena.

Uručen je jedan prekršajni nalog zbog kršenja Naredbe o zabrani okupljanja, dok su dva lica lišena slobode. Policija Brčko distrikta BiH je u 23 slučaja izvršila pratnju 46 lica na njihove adrese stanovanja u Brčko distriktu BiH ili na putu prema drugim dijelovima BiH.

Dva događaja obilježila 6. april u policijskom izvještaju

U 17:20 časova Policiji Brčko distrikta BiH prijavljeno je da su se dva lica samovoljno udaljila iz izolatorija u kojem su bili smješteni. Riječ je o licima M.A. rođen 1973. godine iz zaseoka Bunarić i T.A. rođen 1960. godine iz zaseoka Peškiri. Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH ubrzo su pronašli pomenuta lica koja su lišena slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo “Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije” iz Člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Drugi događaj desio se u 18:10 h kada su policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH zaustavili lice T.K. vozača motornog vozila marke “Audi”, koji je prije toga nekontrolisano vozio po jednom brčanskom naselju. Ovom licu je zbog nekontrolisane vožnje, kojom je ugrožavao druge učesnike u saobraćaju, odnosno vršenja kontinuiranih najtežih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, u interesu opšte bezbjednosti, čuvanja života i zdravlja ljudi, privremeno oduzeto vozilo, a protiv istog će biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Policija Brčko distrikta BiH upozorava da će prema licima koja ovakvim postupanjem ugrožavaju život i zdravlje ljudi, imati nultu stopu tolerancije.