Dva vozila koja prevoze đake, od sedam kontrolisanih, isključena iz saobraćaja

74

Policija Brčko distrikta BiH je u saradnji sa Inspektoratom Brčko distrikta BiH kontrolisala tehničku ispravnosti vozila koja prevoze učenike na području Brčko distrikta BiH.

„Tako je u dane 9.9. i 10.9.2021. godine kod nadležnih stanica za tehnički pregled vozila izvršeno ukupno sedam kontrola sedam vozila, a tokom istih utvrđena je tehnička neispravnost kod dva vozila, te su isti isključeni iz saobraćaja“, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta BiH.

U skladu s navedenim, prema vozačima, preduzeću koje vrši prevoz, te odgovornom licu u preduzeću, biće preduzete sve zakonom predviđene mjere, kažu u Policiji i ističu da će i u narednom periodu, sa ciljem zaštite sigurnog prevoza učenika, nastaviti provođenje ovakvih kontrola.