DVD „Brčko“ provelo edukaciju osnovaca o zaštiti od požara

30

U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Brčko“ u osnovnim  školama na teritoriji Brčko distrikta BiH provedena je edukacija učenika viših razreda o opštim pravilima ponašanja u slučaju pojave požara, te važnosti preventivnog djelovanja u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

„Cilj obuke bio je da djeca na jednostavan  i pristupačan način saznaju i zapamte  osnovna pravila ponašanja svakog pojedinca u slučaju opasnosti od požara. Glavni edukator Društva i dugogodišnji profesionalni vatrogasac Ramo Mujanović, zajedno sa ekipom DVD „Brčko“, u interaktivnoj komunikaciji sa učenicima, približio im je značaj obuke, te  istakao da je edukacija najbolja prevencija u sistemu zaštite i spašavanja“, kažu u ovom društvu.

Svim učenicima su tokom edukativnih radionica podjeljene brošure o protiv požarnoj zaštiti i načinu na koji treba postupiti da bi se spriječilo širenje požara, odnosno da bi se prvenstveno spasili ljudski životi, a posljedice požara bile što minimalnije.

„Na ovaj način željeli smo da utičemo na svijest mladih o značaju i zaštiti životne sredine, kao i negativnim posljedicama koje uzrokuje požar“, kažu u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Brčko“.

„Dobrovoljno vatrogasno društvo „Brčko“ će i u narednom periodu u saradnji sa Odjeljenjem za javnu bezbjednost Brčko distrikta BiH, kao i drugim lokalnim institucijama i svojim članstvom, nastaviti da provodi projekte i aktivnosti na buđenju svijesti javnosti o prevenciji i protivpožarnoj zaštiti“, navode članovi.

Edukacija učenika viših razreda o opštim pravilima ponašanja u slučaju pojave požara realizovana je u saradnji sa Odjeljenjem za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, osnovnim školama i Profesionalnom vatrogasnom jedinicom Brčko.