Erasmus za mlade preduzetnike

39

Agencija za razvoj preduzeća EDA objavila je javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz BiH u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“.

Riječ je o programu prekogranične razmjene, koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja, na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine iskustva u upravljanju svojim preduzećem i koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Više informacija o projektu i načinu prijave saznajte ovdje.