EU4Business – 10 miliona evra za razvoj privatnog sektora u BiH

124

Projekat EU4Business, koji zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO, započeo je u aprilu 2018. godine i traje do marta 2022. godine.

U okviru projekta predviđeno je objavljivanje više javnih Poziva za dostavljanje prijedloga projekata za pojedinačne firme i poljoprivrednike, kao i za razvojna partnerstva u turizmu, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnom razvoju te preduzetništvu, od koji su neki i realizovani.

Međutim, većina javnih poziva će biti u ovoj godini, a uslovi za učešće u ovim javnim pozivima će biti predstavljeni nakon njihovog objavljivanja.

Ukupno 10 miliona evra namijenjeno je finansijskoj podršci za razvoj privatnog sektora u BiH.

Direktni korisnici projekta su firme, poljoprivrednici i preduzetnici. EU4Business projekat im omogućava da bolje iskoriste svoje potencijale i postignu bolju konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, putem finansijske i tehničke pomoći.

Finansijska podrška je omogućena kroz dodjelu bespovratnih sredstava u sljedećim sektorima, odnosno područjima djelovanja:

  • 4,5 miliona evra dostupno je izvozno – orijentisanim sektorima – za pojedinačna preduzeća i njihova razvojna partnerstva u vezi sa jačanjem inovativnih kapaciteta i konkurentnosti
  • 1,5 miliona evra dostupno je sektoru turizma – za razvoj turističkih proizvoda i bolju integraciju na međunarodna tržišta
  • 3 miliona evra dostupno je za oblast poljoprivredno – prehrambenog i ruralnog razvoja – u svrhu ulaganja u poljoprivredna imanja, preradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te ruralni razvoj i
  • 1 milion evra dostupno je za oblast preduzetništva – za podsticanje preduzetništva i pokretanje firmi od strane mladih ljudi i marginalizovanih grupa u lokalnim zajednicama.

Tu su još i mjere izgradnje kapaciteta u vezi sa poboljšanjem poslovnog okruženja, koje su dostupne institucijama zaduženim za razvoj privatnog sektora u BiH.

Ukupna vrijednost EU4Business projekta je 16,1 miliona evra. Zajednički ga finansiraju Evropska unija, koja je izdvojila za ove namjene 15 miliona evra, i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 milion evra.

Više informacija možete naći na adresi www.eu4business.ba, gdje Vam preporučujemo da se registrujete da biste mogli primati e-mailove sa obavještenjima o Pozivima za dostavljanje prijedloga projekata.