Evropska mreža preduzetništva (EEN) – mogućnost unapređenja poslovanja za mala i srednja preduzeća (MSP)

91

Prije četiri godine konzorcijum “Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske” (EUNORS), koji predvodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a čine još Univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora RS i Inovacioni centar Banja Luka, postao je ravnopravan član Evropske mreže preduzetništva.

Riječ je o najvećoj evropskoj mreži za poslovnu podršku, koja djeluje u više od 60 zemalja svijeta i nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i zemljama van nje. Ciljevi mreže su prvenstveno jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP), kvalitetan pristup informacijama, brži pristup tržištima i transnacionalnim ekonomijama, podsticanje inovacija i izgradnja inovativnih kapaciteta.

Ono što malim i srednjim privrednicima na početku rada, ali i prilikom širenja posla, najviše treba su praktične informacije za unapređenje poslovanja i savjet kako pronaći adekvatnog poslovnog partnera.

Mnogi naši privrednici imaju želju da učestvuju i na međunarodnim tenderima, ali ponekad ne znaju kako, ne umiju sami da popune prijave, a konsultantske kuće za ove poslove naplaćuju basnoslovne iznose. Korištenjem opcija koje pruža upravo ova mreža – preduzetnici mogu na jednostavan način da dođu do informacija o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u Evropskoj uniji, da dobiju informacije o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije, ali i o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja, dobijanju informacija o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj, te podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti.

Evropsku mrežu preduzetništva (EEN – Enterprise European Network) formirala je Evropska komisija 2008. godine s ciljem efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, posebno inovativnih malih i srednjih preduzeća. Čini je više od 100 konzorcijuma i 600 partnerskih organizacija i institucija (asocijacija, nacionalnih agencija, naučnih instituta, univerziteta, privrednih komora) u kojima je angažovano više od 4.500 eksperata sa područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, s ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou.

Osim toga, EEN ima i jedinstvenu bazu podataka sa više od 23.000 profila preduzeća. Zainteresovana preduzeća mogu objaviti svoj profil u ovoj bazi i uputiti zahtjev za poslovnu saradnju koristeći podršku Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj.

Osim što mala i srednja preduzeća posredstvom ove mreže mogu da internacionalizuju svoje poslovanje, te osim saradnje sa drugim privrednicima, pronalaska novih kupaca i dobavljača, dobijaju i mogućnost za saradnju sa univerzitetima i istraživačkim institucijama, ili mogućnost za nabavku određenih tehnologija i materijala.

Ovaj projekat se realizuje u okviru najznačajnijih fondova EU za podršku preduzećima u konkurentnosti i inovativnosti – COSME i HORIZON. BiH je potpisnica Sporazuma o programu Horizon 2020 od 01.07.2014. godine, a Sporazuma o programu COSME od 02.06.2016. godine.

Evropska mreža preduzetništva do sada je organizovala učešće za više od 90.000 preduzeća na poslovnim susretima i obezbijedila pomoć za više od 11.000 privrednih društava da uspostave poslovna partnerstva.

Posmatrači aktivnosti Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) su Ministarstvo industrije energetike i rudarstva, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade RS.

Aktivnosti koje EUNORS pruža malim i srednjim preduzećima na našim prostorima su:
Baza poslovne saradnje – sve institucije mogu da koriste jedinstven informacioni sistem preko kojeg se uspostavlja poslovna saradnja između malih i srednjih preduzeća sa naših i prostora EU i šire; baza sadrži desetine hiljada profila preduzeća zainteresovanih za saradnju
Međunarodni poslovni susreti – događaji zasnovani na konceptu direktnog povezivanja preduzeća putem organizacije unaprijed zakazanih kratkih sastanaka
Internacionalizacija poslovanja – organizacija razgovora među preduzetnicima širom Evrope
Usluge transfera tehnologije – između naučnih institucija i privrednih subjekata u zemlji i inostranstvu
Istraživanje i razvoj – o tržišnim potrebama, konkurenciji, ponudi i potražnji, poslovnim prilikama
Informisanje i savjetovanje o pravnim regulativama i standardima EU – partneri u EEN prate svjetska tehnološka kretanja i dostignuća, savjetuju i pružaju podršku o pitanjima intelektualnog vlasništva i transfera tehnologija, evropskim projektima istraživanja i razvoja, pravnoj regulativi i važećim standardima
Savjetovanje o intelektualnom vlasništvu – zaštita materijalnih i nematerijalnih prava propisanih zakonskim aktima.

EEN predstavlja sistematičan mehanizam podrške preduzećima i preduzetnicima, ali i naučnim i razvojnim institucijama, klasterima, inkubatorima, vladinim institucijama, finansijskim organizacijama i drugima koji žele da poboljšaju svoj rad i svrhu djelovanja.

Autori:

Srdjan Lalić
Biljana Kovačević