Evropski program finansiranja zelene ekonomije u BiH

90

Evropska banka za obnovu i razvoj (The European Bank for Reconstruction and Development – EBRD)  podržala je ulaganje u vrijednosti većoj od 1,1 milion evra u zelene tehnologije u bh domaćinstvima, kroz Program finansiranja zelene ekonomije (Green Economy Financing Facility – GEFF).

GEFF ima za cilja da smanji utrošak energije u stambenom sektoru, smanji zagađenost vazduha, te poboljša komfor življenja. Od početka programa u BiH, više od 300 porodica je poboljšalo energetsku efikasnost i umanjilo iznos računa za energiju investiranjem u zelene tehnologije kroz GEFF program. Građani BiH najčešće investiraju u PVC prozore i vrata, kotlove na biomasu i termalnu fasadu.

Za korisnike GEFF programa Evropska unija (EU) je obezbijedila bespovratni podsticaj u iznosu od 15% do 20% od vrijednosti iznosa kredita, putem partnerskih finansijskih institucija: UniCredit banka Mostar, UniCredit banka Banja Luka, Sparkasse banka i MKF Partner.

GEFF program razvio je Tehnološki sektor, online katalog odobrenih energetski efikasnih proizvoda kao što su izolacija, prozori i vrata, kotlovi, toplotne pumpe, solarni kolektori/solarni grijači vode, fotonaponski sistemi, rasvjeta, ventilacija, klimatizacija, frižideri i zamrzivači, rezervoari za toplu vodu.

Trenutno se na Tehnološkom selektoru može naći više od 4.000 energetski efikasnih proizvoda više od 1.000 različitih proizvođača i prodavača.  Svi proizvođači i trgovci zelenih tehnologija mogu dodati svoje proizvode na Tehnološki selektor. Tehnološki selektor omogućava proizvođačima i prodavačima zelenih tehnologija da unaprijede svoje poslovanje povezujući se sa više kupaca.

Finansijska sredstva u iznosu od 85 miliona evra obezbjeđena su u okviru EBRD Programa finansiranja zelene ekonomije (GEFF) za Zapadni Balkan. Program je zajednička inicijativa EU, bilateralnih donatora i zemalja koje sarađuju u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i provodi se u partnerstvu s Sekretarijatom Energetske zajednice. Federalno ministarstvo finansija Austrije pružiće podsticaje i tehničku podršku za ulaganja u zelene tehnologije.

Od početka svog poslovanja u Bosni i Hercegovini, EBRD je uložila 2.1 milijardu evra u gotovo 150 projekata u zemlji. Banka se fokusira na podršku restruktuiranja i širenja lokalnog privatnog sektora, stvaranje jačih veza sa regionalnim tržištima i promovisanje efikasnijeg i održivog korištenja energije i resursa.

Više informacija o projektu i o tome da li ispunjavate uslove za finansiranje zelene tehnologije u svom domu na  http://technology-ba.ebrdgeff.com/bih_bos i https://ebrdgeff.com/ba/bs/grant-support/.