Finansiranje vještački potpomognute oplodnje direktno putem FZO

26

Rukovodstvo Udruženja građana “Beba više” iz Brčkog organizovalo je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Udruženja, Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i klinika koje se bave biomedicinski potpomognutom oplodnjom u Bosni i Hercegovini.

Tema sastanka je bila refundacija troškova za postupke medicinski potpomognute oplodnje i potencijalna saradnja između Fonda zdravstvenog osiguranja Distrikta i klinika koje se bave ovom problematikom u našoj zemlji iz Banjaluke, Tuzle i Sarajeva.

Ono što je dogovoreno daje građanima koji se bore sa problemom steriliteta novu nadu da se brže ostvare u ulozi roditelja, a to je da će Fond sa svim zainteresovanim klinikama ove vrste koje djeluju u BiH i koje ispune uslove iz javnog poziva, direktno potpisati ugovor o saradnji.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Miodrag Todorović rekao je da Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH od 2009. godine do danas postepeno unapređuje ovu oblast u smislu povećanja podrške osobama koje žele da imaju djecu, a iz određenih medicinskih razloga nisu u mogoćnosti.

„Sada smo omogućili da se finansiranje do određenih iznosa, koje smo ranije propisali, ne vrši više na način da pacijent mora sam da plati, a da mu Fond kasnije to refundira. To su prilično veliki iznosi i nisu svi u mogućnosti da to sami urade. Zato smo odlučili da potpišemo ugovore o saradnji sa zainteresovanim klinikama koje pružaju mogućnosti asistirane reprodukcije. Objavićemo Javni poziv nakon čega će se provjeriti tehničke i kadrovske mogućnosti klinika koje žele saradnju. Poslije će se potpisati ugovori čime će našim osiguranicima biti omogućeno da ovaj postupak obave, a ugovorna ustanova direktno Fondu dostavi račun, odnosno fakturu za izvršenu uslugu“, rekao je Todorović.

„Na ovaj način će se pomoći našim pacijentima u smislu da neće morati dizati kredite da bi odlazili na postupak biomedicinski potpomognute oplodnje, te poslije taj novac refundirati od Fonda, a samim tim će biti pošteđeni i plaćanja dodatnih kamata“, rekao je Željko Lazarević, predsjednik Udruženja “Beba više”.

Nažalost, iz godine u godinu broj pacijenata za ovaj medicinski postupak se povećava, a Fond je nedavno omogućio i finansiranje trećeg pokušaja biomedicinski potpomognute oplodnje, s ciljem da se pacijentima olakša što više u finansijskom smislu, jer je, osim medicinskih problema, drugi najveći problem za parove upravo obezbjeđivanje novca za plaćanje postupka potpomognute oplodnje.

Udruženje građana “Beba više” nastalo je iz potrebe da se pomognu i podrže svi ljudi koji se bore sa sterilitetom, ali i svi oni koji se zalažu da na svijetu bude više djece. Članovi ne moraju biti isključivo ljudi koji imaju ili su imali problem sa neplodnošću, jer Udruženje nastoji da obuhvati sve što se odnosni na poboljšanje statusa, dijagnostikovanje, liječenje i drugo što ima veze sa problemom nataliteta, te pomoć budućim ili sadašnjim roditeljima. Svi zainteresovani građani mogu biti članovi i podržati rad ovog Udruženja, a mnogi od njih, među kojima i dosta pravnih lica, to već čine.