Francuska donirala Policiji Distrikta balistički identifikacioni sistem

24

Delegacija Ambasade Republike Francuske, koju je predvodio policijski ataše, boravila je u radnoj posjeti Policiji Brčko distrikta BiH.

Na osnovu Sporazuma o donaciji sistema za automatsku balističku identifikaciju, koji će pomoći forenzičkim agencijama u BiH u otkrivanju i identifikaciji oružja, a koji je nedavno potpisan između Ministarstva bezbjednosti BiH i Ministarstva spoljnih poslova Republike Francuske, policijskim agencijama/organizacionim jedinicama u BiH, među kojima je i Policija Brčko distrikta BiH, doniran je uređaj – automatizovani balistički identifikacioni sistem EvoFinder.

Automatski balistički identifikacioni sistem omogućava formiranje baze podataka balističkih tragova na čaurama i projektilima iz počinjenih krivičnih djela, kao i automatsku pretragu kroz tu bazu. Korišćenje ovog sistema značajno će unaprijediti mogućnosti za rasvjetljavanje krivičnih djela na forenzičkom nivou, kao i za obezbjeđivanje materijalnih dokaza za krivično procesuiranje tih djela.

Francuska i BiH posljednjih deset godina imaju snažnu saradnju u oblasti bezbjednosti, odnosno borbi protiv terorizma, trgovine ljudima, organizovanog kriminala, kao i krijumčarenja vatrenog oružja, municije i eksploziva.