Gavrić novi koordinator Brčko distrikta BiH u Sarajevu

35

Miroslav Gavrić imenovan je za novog šefa Kancelarije koordinatora u Savjetu ministara BiH u Sarajevu. Danas je prisustvovao sjednici Kolegijuma Vlade Brčko distrikta BiH, na kojoj je kao novoizabrani šef predstavljen članovima Vlade, te je održao sastanak s gradonačelnikom Brčko distrikta BiH Sinišom Milićem.

Na mjesto šefa Kancelarije koordinatora Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH Miroslav Gavrić stupio je 18. novembra. Ova kancelarija kao stalni organ uprave u Savjetu ministara BiH nadležan je za zastupanje Brčko distrikta BiH u Savjetu ministara BiH kao i za uspostavu saradnje i koordinaciju Brčko distrikta BiH s institucijama Bosne i Hercegovine, međunarodnim organizacijama i ambasadama, s ciljem da se interesi Distrikta kao institucije BiH i jedinice lokalne samouprave, a koja je uspostavljena u skladu s Konačnom arbitražnom odlukom i Statutom Brčko distrikta BiH, priznaju i štite.

Miroslav Gavrić je magistrirao dječiju i adolescentnu psihijatriju i psihologiju 2005. godine, a doktorirao 2008. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Obavljao je i više funkcija u institucijama Brčko distrikta BiH. Od 2008. do 2011. godine bio je poslanik u Skupštini Brčko distrikta BiH, a od 2011. do 2012. godine obavljao je funkciju gradonačelnika Brčko distrikta BiH.