Identifikovane brojne prepreke za investiranje u sektor energije

36

Zamjeniku gradonačelnika i predstavnicima nekoliko odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH,  JP „Komunalno Brčko“, OHR-a, OSCE-a, kao i Državne regulatorne komisije za električnu energiju, danas je u Vijećnici predstavljen dokument „Analiza pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije Brčko distrikta BiH“, koji sadrži više od 50 preporuka za poboljšanje investicionog ambijenta u Brčko distriktu BiH.

Za izradu ovog dokumenta formirana je radna grupa koja je analizirala sve propise koji uređuju postupak izgradnje energetskih objekata u Brčko distriktu BiH. Radnu grupu formirala je Vlada Brčko distrikta BiH u koordinaciji s Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a tehničku asistenciju u radu pružao je USAID kroz projekat „Investiranje u sektor energije“ (USAID EIA).

Eldar Tunjić, specijalista za pravne poslove iz USAID-ovog projekta „Investiranje u sektor energije“, rekao je da su neki od zadataka projekta da analizira postupak izdavanja dozvola za izgradnju svih objekata energetske infrastrukture, identifikuje koje su to prepreke s kojima se investitori najčešće susreću i u skladu s tim da formuliše preporuke za izmjenu zakonskog okvira koji uređuje postupak izdavanja dozvola.

 „Proveli smo detaljnu analizu svih sektorskih zakona koji uređuju oblasti koncesije, prostornog planiranja, oblast građenja, upravljanja vodama itd. Rezultati su pokazali da propisi u Brčkom imaju značajne nedostatke koji se ogledaju u nejasnim odredbama, zatim postoji i dio pravnog okvira koji nije nikako usvojen, ali isto tako i dio zakona koji nisu usklađeni s direktivama EU i najboljom međunarodnom praksom“, pojasnio je Tunjić. On je naveo da svi navedeni problemi predstavljaju značajnu prepreku investitorima, ali i nadležnim organima koji se susreću s raznim problemima zbog toga što propisi nisu harmonizovani.

Predrag Ljubojević, predstavnik radne grupe koju je formirala Vlada Brčko distrikta BiH, rekao je da je sa današnjeg sastanka proizašao niz zaključaka.

„Prvi zaključak je da će Vladi Brčko distrikta BiH biti dostavljene na usvajanje preporuke koje su danas predstavljene. Prezentacija će biti upriličena i u Skupštini, gdje su donosioci odluka. Jedan od zaključaka je da ćemo dobiti pomoć u izradi novih zakona koji nam nedostaju poput zakona o električnoj energiji, energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, te da ćemo nastaviti da radimo na izmjenama postojećih zakona, prema preporukama koje su nam predstavljene“, zaključio je Ljubojević.