Imena onih koji ne poštuju izolaciju biće javno objavljena

155

S obzirom da i, pored brojih upozorenja, naredbi i zakonskih kazni, pojedina lica koja su dobila rješenje o samoizolaciji, ne postupaju u skladu sa rješenjem, a time predstavljaju opasnost po druge ljude i potencijalno mogu da nekontrolisano šire zarazu virusom korona, donesena je naredba o objavi imena osoba koja ne postupaju u skladu sa rješenjima o samoizolaciji kako slijedi:

Komandant Kriznog štaba Brčko distrikta BiH i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, na telefonskoj sjednici Kriznog štaba donio je:

N A R E D B U

Član 1.

Nalaže se Inspektoratu Brčko distrikta BiH da javno objavi imena osoba za koja je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja o izolaciji, a sve u cilju suzbijanja mjera širenja korona virusa COVID-19.

Član 2.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.