Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno

78

Narandžasti autobus, koji simboliše kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“ u okviru 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja koji traje od 25. novembra do 10. decembra, ovog vikenda bio je u Brčkom. Autobus će ukupno u osam gradova voziti na pojedinim bus linijama u odabranim gradovima.

Voženjem besplatnih edukativnih vožnji u Brčkom, putnici su mogli da saznaju više o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama i sudbinama sa kojima se susreću, te da budu motivisani da daju podršku u iskorjenjivanju ove, ali i bilo koje druge vrste nasilja. Najteži korak za žrtvu je da prijavi nasilnika, najviše zbog straha za svoj i život bliskih osoba, a potom i da neće moći isključiti nasilnika iz svog života ili dokazati da ih je povrijedio. Podrška zajednice je neophodna da borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama dobije nultu stopu tolerancije. Često su žrtve nasilja žene koje svakodnevno susrećemo, kod kojih skoro ništa ne ukazuje da trpe torturu, za čijeg partnera ili nekog ko im je blizak nikada ne bismo rekli da je nasilnik. Nasilje nije samo fizičko, podjednako je teško i ono psihičko, gdje se žrtva omalovažava i ponižava riječima koje ju mogu dovesti u stanje da smatra da je nedostojna življenja uopšte.

Nosilac kampanje „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“ je Organizacija UN Women BiH, a u Brčkom ju je podržala Kancelarija gradonačelnika Brčko distrikta BiH Siniše Milića.

„ Bilo bi mnogo bolje da nismo u potrebi da promovišemo ovakve kampanje, jer one znače da je nasilje u prodici zastupljeno na našim prostorima i da je to nešto o čemu se nedovoljno priča. Mi smo imali niz aktivnosti koje su bile usmjerene u pravcu prevencije i suzbijanja nasilja u porodici. U tom smislu smo krajem februara ove godine donijeli Zakon o borbi protiv nasilja u porodici, koji predviđa prekršajne sankcije za počinioce“, rekao je gradonačelnik i dodao „da to ne eliminiše vođenje krivičnog postupka tamo gdje postoje elementi za to“ i naveo da je, prema ovom zakonu koji je naišao na dobre komentare, novina da postoji mogućnost sankcije udaljenja nasilnika iz porodice u slučaju da vrši nasilje, te da su predviđene i druge kazne i sankcije.

„Ja podstičem naše sugrađanke da u skladu sa zakonskim propisima distrikta Brčko prijave slučajeve nasilja u porodici jer će na taj način zaštititi sebe i porodicu koja je stub društva“, istakao je gradonačelnik Milić.

Predstavnica UN Women Fedra Idžaković, osvrćući se na to da bi bilo bolje da imamo što manje potrebe za ovakvim aktivnostima, naglasila je da prisustvo gradonačelnika i nevladinih organizacija na početku akcije u Brčkom znači da postoje napori instituicija, ali i nevladinog sektora, da se zajedno učini više za smanjenje ovog društvenog problema.

„Institucije su donijele Protokol o postupanju u slučaju nasilja, a radi se i na pripremi usvajanja akcionog plana koji bi trebalo da pospješi napore na sprečavanju nasilja nad ženama i djevojčicama“, rekla je Fedra Idžaković.

Na otvaranju dvodnevne akcije u Brčkom, prisutnima se obratio i šef Operativno – komunikacijskog centra Policije Brčko distrikta BiH Halid Emkić. Policija je često zadnja opcija kojoj se obraćaju žene kada su suočene sa nasiljem. Riječ je psihološki i socijalno kompleksnim slučajevima, kojima se mora pristupati sa posebnom pažnjom, jer je žrtva već pretrpjela emotivno i/ili fizičko zlostavljanje, te je nepovjerljiva prema svima. Nedavna promjena zakona koja omogućava udaljavanje nasilnika iz kuće, donijela djelimično olakšanje za zbrinjavanje žrtve, iako Brčko i dalje nema sigurnu kuću.

Nakon Livna, Bihaća, Banjaluke i Brčkog, narandžasti autobus nastavlja put Bijeljine, Istočnog Sarajeva, Mostara i Sarajeva.