Iz neraspoređene dobiti JP „Putevi Brčko“ biće finansirana studija sanacije mosta Brčko – Gunja

38

U nastavku 53. redovne sjednice Skupština Brčko distrikta BiH je, u srijedu 9. oktobra 2019. godine, dala saglasnost na Odluku o raspodjeli neraspoređene neto dobiti iz 2018. godine JP „Putevi Brčko“ u iznosu od 5.069.976,30 KM. Prema ovoj odluci 1.600.000,00 KM biće utrošeno za izradu investiciono-tehničke dokumentacije s potrebnim studijama sanacije, rekonstrukcije i eventualne dogradnje mosta Brčko-Gunja, a preostali iznos za rehabilitaciju i rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva kao i za poboljšanje određenih pozicija i tehničkih rješenja zaobilaznice oko Brčkog, saopšteno je iz Skupštine Distrikta.

Poslanici su dali saglasnost i na revidirani poslovni plan JP „Putevi Brčko“ za 2019. godinu. Davanju saglasnosti na ovaj poslovni plan prethodilo je donošenje Zaključka kojim je Skupština zadužila Vladu Brčko distrikta da u saradnji s Direkcijom za finansije izradi prijedlog izmjena Zakona o porezu na dobit Brčko distrikta BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja poreza na dobit, vezano za naknade za upotrebu puta i naknade za puteve i autoputeve koji se plaćaju na promet nafte i naftnih derivata, navodi se u informaciji nakon održane sjednice.
Usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta za 2018. godinu. Zaključkom koji je donijela Skupština u vezi s ovom tačkom dnevnog reda zatraženo je da se utvrdi odgovornost članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja za eventualno kršenje Zaključka Skupštine od 15. marta 2019. godine u pogledu iznosa visine naknade.

U nastavku 53. redovne sjednice razmatrano je više izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija, organa javne uprave i javnih preduzeća, Informacija o stanju bezbjednosti kao i Informacija o radu Nezavisnog odbora za izbor šefa Policije i zamjenika šefa Policije Brčko distrikta u prvoj polovini ove godine.
Nakon razmatranja Informacije o problemima realizacije kapitalnog budžeta Brčko distrikta u postupku javnih nabavki Skupština je donijela Zaključak kojim je zadužila Vladu, javna preduzeća i institucije Brčko distrikta da s Pravobranilaštvom hitno iznađu rješenje kako bi se poslovi koji su predmet javnih nabavki i od kojih zavisi bezbjednost i funkcionisanje Distrikta kao lokalne zajednice odmah proveli. To se, kako se navodi u Zaključku, posebno odnosi na obezbjeđenje zimskog čišćenja grada i novoizgrađene obilaznice oko Brčkog po modelu da grad pod istim uslovima čisti izvođač iz prethodne zimske sezone, a da čišćenje obilaznice obezbijedi izvođač koji je već prisutan u zonama kroz pregovarački postupak do maksimalnog iznosa procijenjene vrijednosti nabavke po blokiranom tenderu, saopšteno je iz Skupštine.

Poslanici su odložili davanje saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala JP “Komunalno Brčko“ i razmatranje Informacije u vezi s nabavkom CT aparata i magnetne rezonance u svrhu korištenja i provođenja dijagnostičkih procedura u JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Nakon završetka 53. redovne sjednice pred poslanicima su dvadeset i tri tačke 54. i osamnaest tačaka dnevnog reda 55. redovne sjednice koje će, kako je najavljeno, poslanici razmatrati iduće sedmice.