Izdavanje rješenja za osigurana lica FZO samo ukoliko je hitno

40

Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Brčko distrikta BiH saopštio je da će Fond za vrijeme trajanja vanrednih mjera zbog koronavirusa, primati zahtjeve i izdavati rješenja o ostvarivanju zdravstvene zaštite van zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, samo za osigurana lica kojima je po procjeni uputnog doktora neophodno hitno pružanje zdravstvenih usluga.

„Zbog opasnosti od širenja korona virusa (COVID-19), u FZO Brčko distrikta BiH, počev od 24.03.2020. godine, ograničava rad sa strankama na vrijeme od 7:30 do 12:30 časova, osim kod situacija koje iziskuju hitno rješavanje. U vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, upućuju se osigurana lica Fonda da se, ukoliko je to moguće, prvo obrate Fondu telefonom (049/211-102; 049/216-344 i 049/216-307) ili e-mailom fzobrcko1@teol.net, radi smanjenja rizika od širenja korona virusa“, obavještavaju iz Fonda.

Osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, kojima je u zdravstvenoj knjižici evidentirana poslednja ovjera sa najkasnije 31.08.2019. godine, a za koja se redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH neće ovjeravati knjižice do 15.04.2020. godine, da bi se izbjegle gužve i provele mjere zaštite u navedenom periodu.

U slučaju potrebe dolaska u prostorije Fonda, osigurana lica se mole da:
 poštuju odluke nadležnih organa o ponašanju u zatvorenom prostoru za vrijeme opasnosti od korona virusa.
 izbjegavaju dolaske u terminima najčešće gužve u Fondu.
 budu strpljivi i drže odstojanje od drugih lica u razmaku od najmanje 1,5 metara.
 dezinfikuju ruke prilikom ulaska u Fond, sredstvima koja su predviđena za tu namjenu i nalaze se na ulazu u Fond.

Takođe, mole se osigurana lica Fonda da poštuju naredbu koja se odnosi na okupljanja građana, intrukciju o ličnoj higijeni i postupanju u periodu trajanja opasnosti od zaraze korona virusom.