Javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Brčko distrikta BiH

52

EDA – Agencija za razvoj preduzeća, raspisala je, u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH, a u okviru projekta SBA u BiH, javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u mala i srednja preduzeća (MSP) sa područja Brčko distrikta BiH.

“Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća sa područja Brčko distrikta BiH, kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju,” saopšteno je iz Agencije.

Ukupan raspoloživi iznos za sufinansiranje konsultantskih usluga za ovaj javni poziv je 100.000 KM. Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000 KM, dok je minimalni iznos 5.000 KM. Podnosioci prijava su dužni da obezbijede sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora, u skladu sa navedenim u Uputstvu.

“Izbor korisnika će se vršiti prema redoslijedu dostavljanja prijava, do utroška raspoloživih sredstava, s tim da je krajnji rok za dostavljanje prijava 15.4.2021. godine, do 15:00 časova,” navodi se u saopštenju.

Javni poziv sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na linku: javni poziv i uputstvo za prijavu

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Švedska.