Javni poziv za edukatore na projektu “Let’s connect to prevent school dropout”

286

Udruženje građana „Demos“ Brčko distrikt BiH raspisuje Javni poziv za edukatore na projektu “Let’s connect to prevent school dropout”.

Projekat “Let’s connect to prevent school dropout” se realizuje u okviru projekta “Bright4ALL” čiji je nosilac organizacija  “Save the children BiH”, a partneri u projektu Omladinski centar “Vermont” i organizacija “Žene sa Une”. Finansijer projekta je Evropska unija.

Sadržaj Javnog poziva prenosimo u cjelini:

Za potrebe realizacije projekta “Let’s connect to prevent school dropout” Udruženje građana “Demos” raspisuje Javni poziv za angažovanje 2 edukatora/ica za sljedeće oblasti:

 1. Napuštanje školovanja – prepoznavanje, prevencija i multidisciplinarno djelovanje;
 2. Komunikacija i interakcija – temelj odgojno-obrazovnog rada;
 3. Savjetodavno-instruktivni rad sa učenicima i roditeljima;
 4. Psihosocijalni aspekti porodice učenika kao preventivni i riziko faktori za rano napuštanje školovanja;
 5. Rano otkrivanje/prepoznavanje faktora rizika u oblicima ponašanja i ličnosti djeteta kao uzroka za rano napuštanje školovanja i rad na prevenciji.
   

Opis posla:

Eduktor/ica i/ili trener/ica biti će zadužen/a za realizaciju jednodnevnih edukacija/radionica za 31 stručnog saradnika, u trajanju od 10:00 do 16:00 sati u Brčko distriktu BiH.

Edukacije će se održavati po mjesecima:

 • Edukacija I (MART): Napuštanje školovanja – prepoznavanje, prevencija i multidisciplinarno djelovanje ;
 • Edukacija II (MART): Komunikacija i interakcija – temelj odgojno-obrazovnog rada;
 • Edukacija III (APRIL): Savjetodavno-instruktivni rad sa učenicima i roditeljima;
 • Edukacija IV (MAJ): Psihosocijalni aspekti porodice učenika kao preventivni i riziko faktori za rano napuštanje školovanja;
 • Edukacija V (JUN): Rano otkrivanje/prepoznavanje faktora rizika u oblicima ponašanja i ličnosti djeteta kao uzroka za rano napuštanje školovanja i rad na prevenciji.

Uslovi za prijavu:
Na Javni poziv se mogu prijaviti pojednici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
1. Državljanin BiH;
2. Minimalno 5 godina radnog iskustva u nevladinom sektoru i/ili praktično iskustvo za navedene oblasti.

Uz prijavu kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 1. CV;
 2. Prijedlog dnevnog reda radionice;
 3. Prijedlog metodologije radionice.

Izabrani edukatori/ce i treneri/ce zaključit će ugovor o angažovanju uz novčanu naknadu od 312.93 KM po edukaciji. U novčanu naknadu su uključeni svi troškovi edukatora.

Prijavu, uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti na e-poštu: demos.brcko@gmail.com najkasnije do 22.01.2019. godine. Odabrani kandidati će biti kontaktirani do 25.01.2019. godine.

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:
Samra Rendić, 066/393-583, demos.brcko@gmail.com