JAVNI POZIV za izradu baze podataka

78

Udruženje građana “Demos” Brčko distrikt BiH raspisuje javni poziv za izradu baze podataka u okviru projekta “Let’s connect to prevent school dropout”, koji ima za cilj sprečavanje napuštanja obrazovnog sistema Brčko Distrikta.

Projekat “Let’s connect to prevent school dropout” se realizuje u okviru projekta “Bright4ALL” čiji je nosilac organizacija  “Save the children BiH”, a partneri u projektu Omladinski centar “Vermont” i organizacija “Žene sa Une”. Finansijer projekta je Evropska unija.

Za potrebe projekta potrebno je sljedeće:

  1. izrada baze podataka za oko 6 000 učenika koji pohađaju osnovnu školu, umrežavanje iste između škola, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, Pedagoške institucije i Policije kroz intranet;
  2. održavanje baze za period od jedne godine.

Napomena: Tehnologija izrade baze podataka je po izboru ponuđača.

Ponude je potrebno dostaviti do 14.12.2018. na adresu Bijeljinska 58, 76100 Brčko Distrikt, lično ili putem pošte, do 16:00 h. Komisija će razmatrati ponude i odabrati najboljeg ponuđača.

Eventualne primjedbe možete uputiti Upravnom odboru Udruženja ukoliko smatrate da ste oštećeni.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 066/373-400 ili na e-poštu demos.brcko@gmail.com. Kontakt osoba: Božidar Jović.

Udruženje građana “Demos” postoji u svrhu razvoja demokratskih kapaciteta društva, a posebno ljudskih prava, slobode govora, prihvatanja različitosti, unapređenja obrazovnih kapaciteta pojedinaca, kao i razvoja sporta i kulture u našoj lokalnoj zajednici. Udruženje ima jednog zaposlenog administrativnog radnika, a na godišnjem nivou, u okviru projekata, zaposli oko 20 – ak pretežno mladih ljudi i angažuje 20 – ak volontera.