Javni poziv za podršku u razvoju ženskog preduzetništva u Brčko distriktu BiH

234

U okviru projekta Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala isrednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, Agencija za razvoj preduzeća – Eda sa sjedištem u Banjaluci raspisala je javni poziv za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga za podršku razvoju preduzetništva žena putem bespovratnih finansijskih sredstava iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća

1. Predmet i cilj poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava (granta) iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća (SIEM) u okviru Projekta. Projekat je finansiran od strane Švedske, posredstvom Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Cilj javnog poziva je podrška razvoju preduzetništva žena u Brčko distriktu BiH, putem provođenja mjera podrške definisanih u Akcionom planu za razvoj ženskog preduzetništva u Brčko distriktu BiH (2018-2021). Ovaj javni poziv se raspisuje nakon obavljenih konsultacija sa Odjeljenjem za za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH.

2. Prihvatljivi podnosioci prijava

Koncepte projektnih prijedlog mogu da dostave udruženja građana i fondacije, poslovna udruženja, privredne komore i razvojne agencije.

3. Raspoloživa sredstva, minimalni i maksimalni iznosi i namjena sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih finansijskih sredstava za ovaj javni poziv je 60.000,00 KM. Minimalni iznos bespovratnih finansijskih sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačni projekat je 10.000,00 KM, a maksimalni iznos je 20.000,00 KM. Izbоr kоrisnikа bеspоvrаtnih srеdstаvа ćе biti vršеn dо ukupnо rаspоlоživоg iznоsа finansijskih sredstava za ovaj javni poziv. Sredstva mogu biti korištena za realizaciji projekata koji doprinose razvoju preduzetništva žena.

4. Sufinansiranje

Podnosioci prijava mogu predvidjeti sufinansiranje predloženih aktivnosti (bilo iz sopstvenih sredstava, bilo iz sredstava drugih donatora ili korisnika usluga i sl.).

5. Ocjena prijava

Sve predložene prijave biće ocijenjene na osnovu formalnih uslova i kriterijuma koji se odnose na:
– Kompletnost prijave,
– Prihvatljivost podnosioca prijave,
– Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se zahtijeva dodjela bespovratnih sredstava,
– Kvalitet projektnog prijedloga.

Samo podnosioci prijava čiji koncepti projektnih prijedloga zadovolje navedene formalne i uslove i kriterijume ocjenjivanja, biće pozvani da podnesu kompletne prijedloge projekata za dalju evaluaciju.

6. Podnošenje koncepata projektnih prijedloga

Prijave za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava podnose se na propisanoj aplikacionoj formi, u skladu sa navedenim u Uputstvu za prijavu za sredstva iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća.

Uslovi za prijavu, detaljno pojašnjenje načina prijavljivanja, Uputstvo, kao i kompletni obrasci i potrebna dokumentacija dostupni su na linku: http://bit.ly/2T8MGKS.

Krajnji rok za prijem prijava je 30.09.2019. godine, do 15:00 časova.