Javni poziv za pozicije pravnik i radiolog u okviru projekta “Skenirajmo korupciju”

116

Udruženje građana „Demos“ Brčko distrikt BiH raspisuje Javni poziv za dvije pozicije na projektu “Skenirajmo korupciju”, jedan pravnik i jedan radiolog.

Projekat “Skenirajmo korupciju” će biti realizovan u okviru programa pod nazivom „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koju provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sadržaj Javnog poziva prenosimo u cjelini:

Za potrebe realizacije projekta “Skenirajmo korupciju” UG “Demos” raspisuje Javni poziv za angažovanje jednog pravnika i jednog radiologa:

Opis posla:

Pravnik i radiolog će biti dio monitoring tima koji ima za cilj praćenje javnih nabavki CT i MRI aparata u JZU “Zdravstveni centar Brčko district BiH”. Radno vrijeme nije određeno i zavisiće od dinamike projektnih aktivnosti. Monitoring tim će biti aktivan od februara do oktobra 2021. godine, ukupno 9 mjeseci. Sastanci če biti održavani po dogovoru uživo ili putem Skype platforme i najmanje jednom mjesečno, a u skladu sa preporukama Kriznog štaba za vanredne situacije Brčko distrikta BiH.

Uslovi za prijavu:
Na Javni poziv se mogu prijaviti pojednici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
1. Državljanin BiH;
2. Minimalno 2 godine radnog iskustva;
3. Uvjerenje o iskustvu iz oblasti javnih nabavki za poziciju pravnika.
4. Položen pravosudni ispit za poziciju pravnika.

Uz prijavu kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:
1. CV;
2. Preporuke poslodavca.

Ukupan radni angažman pravnika će biti 80 sati i bruto naknada će iznositi 800.00 USD u konvertibilnim markama. Ukupan radni angažman radiologa će biti 80 sati i bruto naknada će iznositi 800.00 USD u konvertibilnim markama. Prijavu, uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti na e-poštu: demos.brcko@gmail.com sa naznakom “Prijava na javni poziv u projektu “Skenirajmo korupciju” najkasnije do 12.02.2021. godine do 16 časova. Odabrani kandidati će biti kontaktirani do 14.02.2021. godine.

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:
Mirana Đurić, 065/448-296, miranadjuric@gmail.com