JP “Radio Brčko” obilježava 60 godina rada

22

Javno preduzeće „Radio Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je prvobitno poslovalo pod nazivom „Radio stanica Brčko“ i zvanično je počelo sa radom 15.02.1960. godine.
U to vrijeme, u bivšoj Jugoslaviji, postojala je 21 radio stanica, a u Bosni i Hercegovini prije „Radio stanice Brčko“ poslovale su samo dvije radio stanice i to „Radio Sarajevo“ i „Radio Tuzla“.

„Radio stanica Brčko“ je bila smještena u zgradi bivšeg Komiteta (ulica-sadašnji Bulevar mira) i brojala je pet zaposlenih radnika (direktor, novinar, tehničar, spiker i administrativni službenik). Godine 1978. se preseljava u zgradu „Kloster“ (ulica-sadašnja Klosterska), a oko 1975. godine postaje dio Centra za kulturu, informisanje i obrazovanje odraslih kao „Osnovna organizacija udruženog rada“ (OOUR).

Godine 1983. mijenja naziv u „Javno preduzeće OJRNIP Brčko“ i osim emitovanja radio programa počinje sa izdavanjem novinskog lista „Graditelj“, koji je pod tim nazivom izlazio do kraja 1991. godine, dva puta mjesečno. U toku 1991. godine preduzeće je počelo emitovati stereo gradski program na 94,80 MHz i poslovalo kao dioničko društvo 127 dana.

Godine 1992. novinski list mijenja naziv u „Brčanske novine“ i biva izdato samo nekoliko izdanja. Godine 1993. ponovo počinje izdavanje novinskog lista pod nazivom „Brčanski pogledi“ sve do 2001. godine, kada preduzeće svoju aktivnost svodi na emitovanje radijskog programa.

Tokom ratnog i poslijeratnog perioda u Bosni i Hercegovini, na području opštine Brčko, poslovale su tri radio stanice: „Javno preduzeće OJRNIP Brčko“, „Javna ustanova za informisanje Maoča“ i „Javno preduzeće Nove Ravne Bijela“.

Proglašavanjem grada Brčko Distriktom, navedene tri radio stanice su objedinjene u jedinstveni i multietnički radio, koji posluje u obliku društva sa ograničenom odgovornošću. Odlukom osnivača (Brčko distrikt BiH) preduzeće od 2001. godine posluje pod punim nazivom Javno preduzeće „Radio Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Kolektiv JP “Radio Brčko”