Kampanja “Stop modernom ropstvu”

36

Volonteri Udruženja “Gender” i pripadnici Policije Distrikta građanima su dijelili propagandni materijal sa namjerom da im približe problem trgovine ljudima, modernog ropstva i prinudnog rada i objasne da se to ne dešava tamo negdje u nekoj dalekoj zemlji, nego da je itekako prisutno i kod nas.

Cilj kampanje je motivisanje građana da prijave sumnjive oglase za posao i informišu se o svojim pravima i onome šta mogu i šta bi trebalo da učine ukoliko se nađu u radnom angažmanu koji prelazi prihvatljive i zakonite odnose prema radnicima.

Tatjana Ristić, predsjednica Udruženja aktivnih žena “Gender” Brčko, kaže da je trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u posljednjoj deceniji sve prisutniji fenomen, te je zbog toga vrlo važno da se informišemo o njegovom postojanju.

„U okviru ovog projekta podijelili smo pomotivni materijal koji sadrži u sebi pitanja i odgovore: šta su to sumnjivi oglasi za posao i kako se zaštititi. Svjesni smo da u posljednje vrijeme imamo velik odliv naše radne snage, uglavnom su to mladi ljudi koji idu u inostranstvo i često nailaze na sumnjive oglase za posao i onda nastaju problemi. A sam naziv projekta „Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije“ nam govori koliko je povećan broj ljudi u svrhu radne eksploatacije“, objašnjava Tatjana Ristić.

Kampanja je dio projekta “Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava – prepoznaj i zaštiti se” koji podržavaju Europska unija i Savjet Evrope kroz zajednički program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ i projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH“.

U okviru projekta, fondacija “Lara” iz Bijeljine, u saradnji s članicama mreže RING, među kojima je i “Gender” Brčko, realizuje kampanju „Između dobrog posla i modernog ropstva – kako se dešava i šta možete da uradite?“.

Aktivnosti kampanje provode se tokom septembra u 13 gradova širom BiH, kroz javne događaje i online kampanju. Više informacija možete naći na facebook stranici Stop modernom ropstvuGender Brčko.