Medicinske sestre/tehničari obilježili svoj dan

26

Medicinske sestre i tehničari brčanskog zdravstvenog sistema danas su na Trgu Mladih obilježili Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara. Zainteresovanim prolaznicima i građanima besplatno su mjerili krvni pritisak i nivo šećera u krvi, te razgovarali sa njima o značaju procesa vakcinacije.

Elvedin Duran, glavni medicinski tehničar u Domu zdravlja u Brčkom i predsjednik Udruženja „Medicinar” Brčko, izjavio je da je pandemija virusa SARS-CoV-2 dodatno pokazala koliki je značaj medicinskih sestara u mehanizmu liječenja i pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

„Sestra nosi veliku odgovornost, ali naspram odgovornosti i posla koji obavlja, ona, nažalost, ne zauzima položaj u društvu koji bi trebala da zauzima. Potrebno je da uložimo dodatne napore da jačamo sestrinstvo, da jačamo tu struku kako bi sestre bile što edukovanije i kako bi mogle odgovoriti svim zahtjevima koje liječenje i zdravstvena skrb traži od nas u društvu,” rekao je Duran.

Medicinske sestre – tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu – u svijetu ih ima više od 30 miliona, u Bosni i Hercegovini dvadesetak hiljada.

Obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara/tehničara na Trgu mladih podržalo je i Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH, u saradnji sa Javnom zdravstvenom ustanovom „Zdravstveni centar Brčko“, Crvenim krstom Brčko distrikta BiH i naravno Udruženjem „Medicinar“.

Sead Šadić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, svim zdravstvenim radnicima čestitao je ovaj značajan dan i zahvalio se svima onima koji se nalaze na prvoj liniji u borbi protiv pandemije.

„Kada govorimo o pružanju usluga u našoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i privatnim zdravstvenim ustanovama, moramo istaknuti da su zdravstveni radnici, posebno srednji medicinski kadar, medicinski tehničari i sestre, na samom udaru, i pandemija je pokazala da je neophodno da u narednom periodu moramo povećati taj broj zdravstvenih radnika, ali i osigurati bolje uslove njihovog rada. Takođe, Odjeljenje će insistirati da se mora nastaviti i kontinuirana edukacija medicinskih tehničara, odnosno sestara,” izjavio Šadić.

Međunarodno vijeće sestara-tehničara (ICN), koje čini 130 nacionalnih udruženja iz cijelog svijeta, ove je godine za obilježavanje svog datuma odabralo slogan “Glas da povede – vizija zdravstvene njege budućnosti”. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) dala je nekoliko preporuka za poboljšanje statusa medicinskih sestara/tehničara, među kojima su: ulaganje u obrazovanje medicinskih sestara i babica, zapošljavanje većeg broja specijalizovanih medicinskih sestra, ulaganje u jačanje liderskih vještina medicinskih sestara i babica, jačanje i prepoznavanje sestrinske uloge u zdravstvenom sistemu, te pružanje podrške zdravstvenim radnicima u jačanju i provođenju promocije zdravlja i prevencije bolesti, a koji su ključni za dalji razvoj sestrinske profesije u budućnosti.